Çështje të Personalitetit

How is the modern world promoting Schizoid Personality Disorder?

How is the modern world promoting Schizoid Personality Disorder?

Schizoid Personality Disorder is a prevalent pattern in society today. It is what many people refer to when describing someone as ‘antisocial’ (in the sense of lack of interest in socializing with others).

How is the modern world promoting Schizoid Personality Disorder?

Before we get into the factors of modern society that promote Schizoid Personality, let’s better understand this disorder.

Schizoid personality is grouped with other 'Cluster A' personality disorders. Group A personality disorders are characterized by 'strange behaviors'.

Schizoid personality enters the spectrum of Schizophrenia and other psychotic disorders.

How is the modern world promoting Schizoid Personality Disorder?

1% of the population has all the signs to be considered with Schizoid Personality Disorder.

But what are the signs that we may be dealing with someone suffering from Schizoid Personality?

According to DSM 5 these people:

They have no desire nor do they view society with others.

Choose activities that are performed alone.

Little or no interest in sexual experiences.

Very little active in various activities.

They have no close friends.

Indifferent to criticism.

Cold, without much emotion.

While it is said that there is a genetic link to this mental health issue, researchers are convinced that the environment has its powerful influence.

Psychodynamics of Schizoid Personality

Skizoidi është një term që ka të njëjtën origjinë të 'skizos' skizofrenisë, që do të thotë 'ndarje'. Ndarja që ndodh në çrregullimin e personalitetit skizoid është një ndarje drastike, që përfshin një shkëputje të dëshirës larg sferës shoqërore dhe hyrjen në botën e brendshme të fantazisë.

Njerëzit me çrregullime të personalitetit skizoid shpesh kanë jetë të pasura me fantazi, të cilat duke pasur parasysh disa kushte me kalimin e kohës, bëhen më të preferueshme sesa angazhimi me të tjerët në botën reale. Me fjalë të tjera, kur bota e brendshme bëhet më tërheqëse sesa bota e jashtme sociale, kushtet për zhvillimin e çrregullimit të personalitetit skizoid janë përmbushur.

Një tjetër ndikim i fuqishëm në këtë gjendje janë:

Pavlefshmëria e thellë emocionale

Përpjekjet e vazhdueshme të individit për të arritur një autonomi dhe zotërim më të madh

Trendet në rritjen e fëmijëve

How is the modern world promoting Schizoid Personality Disorder?

Loja e lirë dhe e pastrukturuar është një nga përbërësit më të rëndësishëm për zhvillimin e shëndetshëm shoqëror. Të luash me të tjerët, të krijosh lojëra, të vendosësh rregulla, të zgjidhësh konflikte dhe të imagjinosh gjëra së bashku është mbrojtja më e mirë kundër ndaj krijimit të personalitetit schizoid në të ardhmen.

How is the modern world promoting Schizoid Personality Disorder?

Shumë prindër mendojnë se duke i mbajtur fëmijët nën kontroll rigoroz dhe brenda mureve të shtëpisë i mbrojnë nga një rrëmbim i mundshëm apo një abuzim i mundshëm seksual.

Gjithmonë e më shumë aktivitetet e fëmijëve janë të organizuara dhe të monitoruara nga të rriturit sot, në qendra të ndryshme.

Zgjerimi i burimeve të vetëstimulimit

How is the modern world promoting Schizoid Personality Disorder?

Online videos, video games, chat forums, all are in function of the momentary satisfaction of the individual. But what happens when addiction is created? This man will choose to watch a porn video or play video games rather than join friends at a party. And if this behavior becomes a habit, one is born called Schizoid Personality.

* Minds Plain article was adapted in Albanian by Tiranapost.al. Reprinting without the permission of the editor is prohibited