Tech

For the ownership certificate you can apply in e-Albania and it comes directly to your home, follow the steps

For the ownership certificate you can apply in e-Albania and it comes directly

You can now obtain a certificate of ownership by applying to e-Albania.

Once you are sure that you have internet on your mobile, click here https://e-albania.al/ .

Make sure you have completed the registration. Go to the Search Service option and look for "Ownership Certificate Application".

For the ownership certificate you can apply in e-Albania and it comes directly

Then a new page will open, you will go to the bottom and click on the "Use" option .

For the ownership certificate you can apply in e-Albania and it comes directly

After clicking the Use button , a new page will open again and you will click on the "new application" option .

For the ownership certificate you can apply in e-Albania and it comes directly

Once you click this option a page will open where you have to fill in the details of the applicant if you are applying for someone else.

For the ownership certificate you can apply in e-Albania and it comes directly

As a start you will fill in the space at the local real estate registration office , depending on where you live.

Pasi t'i keni kryer këto veprime, më poshtë keni opsionin "Plotëso të dhënat tuaja", nëse aplikimi po bëhet nga personi që ka llogarinë në e-albania të dhënat plotësohen automatikisht, mjafton të klikoni opsionin, "Përfaqësuesi është i njëjtë me aplikantin". Nëse aplikimin e keni për një për një person tjetër atëherë duhet të plotësoni të dhënat e personit aplikues.

For the ownership certificate you can apply in e-Albania and it comes directly

Pasi të keni plotësuar të dhënat tuaja ose të dhënat e personit që po aplikoni, klikoni tek opsioni "pasardhëse" që ndodhet në fund të faqes.

For the ownership certificate you can apply in e-Albania and it comes directly

Më pas do ju hapet një faqe e re ku do të plotësoni të dhënat e pronës, dhe do të klikoni opsionin (+).

For the ownership certificate you can apply in e-Albania and it comes directly

Once you have clicked the (+) option another page will open where you will fill in your property details.

For the ownership certificate you can apply in e-Albania and it comes directly

Fill in your property details and then click the "save" option at the bottom.

Then click on the "next" option , fill in the correct address and details and complete your application.

For the ownership certificate you can apply in e-Albania and it comes directly

Today, the head of the Albanian Cadastre, Artan Lame stated today that citizens can apply in e-Albania to obtain ownership certificates, without having to go to the directorate.

* Tiranapost.al