Tech

Photovoltaic investment in the green mission of Coca-Cola Bottling Albania

Photovoltaic investment in the green mission of Coca-Cola Bottling Albania

* Total investment = € 1,050,000

* Annual consumption coverage = 62%

* Reduction of CO 2 emitted = 1,230 Tons / year

* Area covered with panels = over 10,680 m 2

* Amount required for CO 2 uptake = 46,752 trees / year

Coca-Cola Bottling Albania announces the use of Solar - Photovoltaic Energy Panels, in order to reduce the annual amount of CO 2 emitted and cover the annual energy consumption to a level of 62%, through the use of natural resources in order to protect the environment from pollution.
A total of 10,680 m 2 of surface are equipped with photovoltaic panels in the premises of CCBS, in a total investment of € 1,050,000.

Coca-Cola in Albania has been at the forefront of social awareness for years now, continuously and progressively implementing the most environmentally friendly technology. From a water filtration plant to replacing sales fleet vehicles with 100% electric ones, Coca-Cola aims to raise awareness of how the 'golden triangle' between institutions, NGOs and private companies can create benefits. for the country in general and the county economy in
particular.

Përveç CCBS, Uji i Ftohtë Tepelenë investoi gjithashtu në sistemin e panelit fotovoltaik, duke mbuluar 3,221 m 2 me panele fotovoltaike, duke mundësuar mbulim prej 61% të konsumit vjetor dhe duke reduktuar 366 ton CO 2 të emetuar në vit, sasi kjo e barazvlefshme me punën e bërë nga 10,576 pemë çdo vit. Investimi i përgjithshëm i kompanisë Uji i Ftohtë Tepelenë për sistemin e energjisë me energji fotovoltaike është 360,000 €.

Photovoltaic investment in the green mission of Coca-Cola Bottling Albania

"Ne zgjedhim të lëmë gjurmën tonë të gjelbër në Shqipëri dhe të vazhdojmë të kontribuojmë drejt qëndrueshmërisë, ndërsa e mundësojmë këtë investim përmes furnitorëve vendas, apo institucioneve dhe palëve të treta vendase, duke fuqizuar rrjedhimisht ekonominë qarkore në Shqipëri" - shtoi z. Luca Busi, Presidenti i Coca- Cola Bottling Shqipëria dhe Uji i Ftohtë Tepelenë.

While CCBS & Cold Water Tepelena invest in Albania, other models will soon be followed with the support of "The Coca-Cola Company" within the project "World without Waste" allowing such a powerful impact on our economy and increasing this Entrepreneurship Group to position no. 1 to support sustainability and improve the circular economy in the country.

Linda Dervishaj, Director of Communication and Institutional Relations Coca-Cola Bottling Albania

Tel: 0682000393 - e - mail: [email protected]
Secretariats CCBS
Tel: 0035545606060 - e-mail: [email protected]