Stil jete

Time travel, postage stamps and the unstoppable journey of Albanian Post

Time travel, postage stamps and the unstoppable journey of Albanian Post

To look back on May 5, 1913, without colorful stories, but with the most famous symbol of Albania's history: postage stamps.

With them, you also experience the 110-year journey of the Albanian Post; deeply understands the consolidation of its postal services, specifically what makes it the largest trading company in the country.

It is about many stamp issues, with unique and expressive features. Collectors share the same opinion regarding the precious property of the Albanian Post. According to them, the stamps enjoy prominent themes, which best reflect not only the history, but also the natural and cultural heritage of Albania.

The journey towards the future is unstoppable, as is the continuous work of the Albanian Post for other stamp issues, high quality and full of value.

Care has been taken to ensure that national themes occupy the largest place in their emission; patriotic figures also occupy significant space. The same dedication is shown for the shows "Flora" and "Fauna", but also for the events, activities and prominent international figures under the cycle of the show "Europe".

Paraqitja e pullave s'mund të cilësohet veçse dinjitoze, jo vetëm për shkak të futjes së elementeve të reja filatelike, por edhe nga ana cilésore e kompozicionale.

Larmishmëria e tyre, është impresionuese. Pikërisht për këtë arsye - që shoqëron misionin e Posta Shqiptare për t'i folur gjeneratave të reja të vërtetën e rrënjëve të tyre -është ngritur një hapësiré e dedikuar, ku ekspozohen pullat e emetuara nder vite, si dhe objekte te vjetra autentike te Postes.

Posta Shqiptare nuk është thjesht një institucion që ofron shërbime utilitare. Angazhimi i saj në ruajtjen dhe pasurimin e pullave postare, edhe në sajë të ngritjes së një galerie të kuruar, e dëshmon më së miri këtë.

Posta Shqiptare kontribuon me perfeksionizëm për mirëqenien e qytetarëve dhe të vendit, duke mos harruar se njohja e se shkuares parashtron të ardhme premtuese.

For all of you interested, you can contact the philatelic sector and you can send your orders by email to the physical address, or to the emails written on the Albanian Post website.

#Fast #Safe #Everywhere Albanian Post