Stil jete

TEST / Love, money or spirituality? Select an image and receive a message

TEST / Love, money or spirituality? Select an image and receive a message

Image no. 1 - Love: "You always win by offering love." (Reese Witherspoon)

Love is a gift that always comes back to us, no matter who may offer it. Even if the other person does not know how to appreciate your manifestations of love, and ends up betraying your trust, you will never lose love.

Love makes us good, transforms us from the inside and always leads us on good paths. Don't let the love in your heart grow cold because a person doesn't know how to appreciate it, channel it into something better and make it grow and become even more powerful. Love is one of the greatest forces in the world and will always serve for our growth and happiness.

Image number 2 - Money: "Don't think that money is everything, or you will end up doing everything for money." (Voltaire)

We all know that money is essential for everything in life. Money opens many doors for us, allows us to satisfy our needs and whims, and it is around it that the world revolves. We must be aware that we have to earn money to live.

Sidoqoftë, ne nuk mund të lejojmë që lakmia të na kontrollojë, sepse mund të na fusë në shtigje të mundimshme, të cilat mund të na nxjerrin të humbur. Paraja është e rëndësishme dhe e vlefshme, por nuk është gjithçka në jetë. Ne nuk duhet të sakrifikojmë vlerat tona dhe njerëzit që duam, për para. Nuk ia vlen.

Mendoni me kujdes për llojin e përparësisë që paraja ka në jetën tuaj dhe nëse është me të vërtetë e drejtë. Mos lejoni që paratë t’ju kontrollojnë, përkundrazi mësoni ta kontrolloni ato.

Imazhi nr. 3 – Spiritualiteti: “Feja beson në përvojën e dikujt tjetër. Spiritualiteti po përjeton eksperiencën tuaj” (Deepak Chopra)

Spirituality is an experience of self-discovery, allowing us to fully analyze ourselves, the good and bad parts, to reflect on who we really are and whether we are satisfied with our way of life. Through spirituality, we uncover the mysteries of ourselves and discover better ways of living.

Having our own experiences helps us find ourselves in the world and learn in a more complete and personal way. Spirituality does not exclude religion; they combine even better. Strengthen your spiritual side, regardless of your religion, and you will discover a fuller and wiser way of life, in which all knowledge is channeled for your good and evolution is continuous.

*This article was published by Bota al and reposted by Tiranapost.al