Stil jete

How to find out if your child is being bullied and how to prevent it

How to find out if your child is being bullied and how to prevent it

No one wants a child to be bullied or bullied. When children are out of the house, parents lack information. Fortunately, there are some tools to identify bullying and prevent it next time.

How to distinguish it?

Lost or damaged items

Surveys show that about 29% of those who are bullied are also physically injured. Take care of your baby's things. Check for missing items or items such as books, teaching aids, clothing, or jewelry. Bullies can also damage personal belongings.

A sudden drop in self-esteem

Bullying makes children begin to question their own worth. How do you know if your self-esteem has dropped? They lower their heads when walking, or speak in a much lower, softer voice than usual. They will not talk if someone does not address them directly, or can completely avoid such situations.

Sleep problems or nightmares

When children suddenly have difficulty sleeping or frequent nightmares, it can be a sign of bullying. Research shows that bullying can have a direct impact on a child's sleep quality. Try to keep your children in check at night as much as you can.

Avoiding friends and social groups

Ju mund të vini re që fëmija juaj zgjedh të qëndrojë më shumë në shtëpi sesa të shkojë të takojë miqtë. Mund të jenë shenja të rritjes ose frikës. Ata mund të duan të shmangin në çdo mënyrë të mundshme shanset për të takuar atë që i bullizon. Braktisja e shkollës është e pamundur për ta, ama kur kanë mundësi t`i shmangin daljet, e bëjnë.

Tërheqja nga ndërveprimet familjare

19% e studentëve të ngacmuar raportojnë një tendosje në marrëdhëniet e tyre me anëtarët e familjes. Fëmija juaj mund të jetë në të njëjtën dhomë me ju, por ai mund të mos përfshihet fare në bisedë. Ose mund të fillojnë të kalojnë më shumë kohë se zakonisht në dhomën e tyre. Kjo është e rrezikshme, veçanërisht kur fëmija nuk ka pasur probleme të mëparëshme në bashkëveprimin me familjen.

Një ndryshim i papritur në qëndrimin ndaj prindërve

Bullizmi mund të shkaktojë probleme me shëndetin emocional të fëmijës. Ata mund të fillojnë të shfaqin ndryshime në mënyrën se si i shprehin ndjenjat e tyre. Nëse ata janë viktima të bullzimit, ka shumë mundësi që të bëjnë qëllimisht gjëra të gabuara. Nëse bullizuesi i tyre mund ta bëjnë këtë, pse ata nuk munden? Ata fillojnë ta shfaqin agresionin e tyre tek vëllezërit e motrat apo edhe tek prindërit. Kjo mund të jetë një përpjekje për të ndjerë se e kanë situatën nën kontroll.

Kërkojnë në mënyrë të pazakontë para ose gjëra të tjera

Bullizmi mund të vijë në forma të ndryshme. Mund të jetë fizik, verbal, social ose virtual. Këta njerëz mund t'i bëjnë presion viktimave të tyre që të fillojnë t'u japin edhe para. Si rezultat, fëmijët mund të fillojnë të kërkojnë nga prindërit e tyre më shumë sende, ose më shumë para nga sa do të kishin nevojë normalisht.

Lëndime të pashpjegueshme

Ngacmuesit mund të bëhen fizikisht të dhunshëm. Nëse fëmija juaj papritmas ka lëndime ose mavijosje, mund të jetë një shenjë se po bullizohen nga dikush. Nëse ata nuk janë në gjendje të shpjegojnë se ku i bërë këto plagë, duhet të shqetësoheni.

Si të parandaloni bullizmin

Sipas “StopBullying”, ka 4 mënyra se si mund të ulni rrezikun që fëmija juaj të bullizohet.

Shpjegojini fëmijës se çfarë është bullizmi. Në këtë mënyrë, ata do ta dinë kur ndodh.

Make sure you are constantly communicating with your child. In order to understand in time if there is any reason to worry.

Encourage the child to discover and improve interests and hobbies. This boosts confidence and a safe child is less likely to be a victim of bullying.

Be a good example for the child. Have respect for others. The child will be the one who separates himself then the good behaviors and the unjust ones.