Stil jete

Abraham Lincoln's letter to his son's teacher, to be re-read this March 7

Abraham Lincoln's letter to his son's teacher, to be re-read this

The letter that the former American president wrote to his son's teacher should be re-read even today, on Teacher's Day.

Dear teacher.
My son starts school today.

After a while, everything will be new and strange to him, so I would like you to treat him gently. It's an adventure that will take him across continents. Adventures that may include wars, tragedies and disasters. To live this life, you need faith, love and courage.
For this, dear teacher, I would beg you to take him by the hand and teach him things that he will need to know, teach him, but gently, if you can.

Learn that for every enemy, there is a friend.

He will have to learn that not all people are fair and that not all people are honest.

However, learn that for every coward there is a hero and that for every selfish politician, there lives a dedicated leader.

Mësojeni nëse mundeni se 10 centë të fituar kanë shumë më tepër vlerë se një dollar i gjetur. Në shkollë është shumë më e ndershme të dështosh se të mashtrosh.

Mësojeni atë si të humbë me nder dhe si t’i gëzohet fitores.

Mësojeni të jetë i mirë, me njerëzit e mirë dhe i ashpër me të ashpërit. Mësojeni t’i qëndrojë sa më larg zilisë dhe mësojini sekretin e një buzëqeshjeje të çiltër.

Mësojeni po të jetë e mundur, si të qeshë kur të jetë i trishtuar dhe se të qash nuk është aspak turp.

Mësojeni nëse mundeni të zbulojë mrekullinë e leximit të librave, por gjithashtu jepini edhe kohën e mjaftueshme për të vështruar misterin e përjetshëm të fluturimit të zogjve në qiell, të bletëve në diell e të luleve mbi një kodër të gjelbëruar.

Mësojeni të ketë besim në idetë e tij edhe nëse të gjithë do t`i thonë se janë të gabuara.

Try to teach my son the strength not to follow the crowd even when everyone is running after the winner.

Teach him to listen attentively to everyone, but also to sift everything he hears through the sieve of truth and receive only the good.

Teach him how to sell his talent and wit to the highest bidder, but never accept any price for his soul and heart.

Allow him to have the courage to be impatient. And let him have the patience to be brave.

Teach him to have sublime faith in himself, for then he will always have sublime faith in mankind and in God.

These are the requirements, teacher, but you do the best you can. He is a small and good child and he is my son.