Stil jete

Do you want a happier life? Self-employment is the solution

Do you want a happier life? Self-employment is the solution

Self-employed people outperform all other workers when it comes to achieving the three main goals for American workers: spending enough time with their family, living a fulfilled life, and getting the most out of life.

This finding came in the MBO Partners 2023 Lifetime Goals Report, recently published by MBO Partners.

Miles Everson, CEO of MBO Partners, says the report is a "wake-up call".

"Lack of human capital is definitely one of the most important issues a company has," says Everson.

“Njerëzit po zgjedhin të mos jenë punonjës me kohë të plotë."

Këtu janë disa nga gjetjet:

· 63% e punëtorëve të pavarur thonë se janë të suksesshëm në kalimin e kohës me familjet e tyre, krahasuar me 55% të punonjësve në SHBA, në përgjithësi.

· 61% e të vetëpunësuarve thonë se janë të suksesshëm në udhëheqjen e një jete të plotë, krahasuar me 54% të të gjithë punëtorëve.

· 57% e të vetëpunësuarve thonë se po përfitojnë maksimumin nga jeta, kundrejt 52% të të gjithë punëtorëve.

64% e të vetëpunësuarve thanë se ishin në gjendje të përjetonin rritje të vazhdueshme personale, krahasuar me 54% të fuqisë punëtore në SHBA.

Shumë punëtorë tradicionalë po kërkojnë të mbajnë mbi supe shumë përgjegjësi administrative që i bëjnë punët e tyre të pashpërblyeshme. “Niveli i njerëzve që largohen nga puna është më i larti që ka qenë ndonjëherë”, thotë Everson. “Strukturat e punës duhet të ndryshojnë në mënyrë që të kemi një fuqi punëtore të angazhuar.”

Shumë njerëz të vetëpunësuar janë pjesë e "ekonomisë së krijuesve" dhe puna e tyre e përditshme përbëhet nga projektet që ata kanë zgjedhur, vëren Everson. Ata gjithashtu kanë mundësinë të përjetojnë kënaqësinë e dorëzimit të këtyre projekteve për klientët e kënaqur.

"Është shpërblyese të bësh punë produktive," thotë Everson.

Raporti zbuloi se tre arsyet kryesore pse njerëzit zgjedhin punën e pavarur janë ndjekja e një pasioni, kryerja e një pune kuptimplote dhe që u pëlqen.

For workers in general, the top three motivators are earning a steady income, doing meaningful work, and working in a field they are passionate about.

Traditional employees are more satisfied with their income than the self-employed in general.

The most satisfied workers seem to be Digital Nomads. They outperformed the self-employed and the traditional in eight categories: helping others, spending enough time with family, securing a purposeful life, leading a fulfilled life, getting the most out of life, continuing personal growth, being on track to retire and building wealth.

The findings were based on a survey of 6,488 US residents aged 18 and over, including 934 self-employed workers.