Stil jete

Regular physical activity, the key to having a healthy body and mind

Regular physical activity, the key to having a healthy body and mind

As time goes by, your body begins to degrade. But a sluggish body causes the brain to lose its functionality to be smart, even walking makes you work.

Regular physical activity, including walking, can be the key to keeping a sharp mind even as we age. That's the conclusion of two new studies. Although this cannot be considered an invention, still these latest studies add important information to the scientific literature and confirm other previous reports linking exercise with reduced rates of mental problems in the third age.

So the message is now clearer than ever: "if you stay physically active, then you are accumulating protective reserves for your brain".

Although the studies were completed in July, they were released yesterday to tie in with the international conference on Alzheimer's disease, which is being held this week in Paris.

One of the studies analyzed 2,809 women over the age of 65, who had previously suffered from a stroke or heart disease, or at least suffered from three risk factors that subsequently brought about these exacerbations.

This form of research has great value, as in the past most studies have focused on healthy people, according to Dr. Larson, who wrote an accompanying commentary on this research.

Physical exercise may be of particular importance to these women. Increased levels of unhealthy cholesterol, high blood pressure and other conditions that affect blood arteries have been linked to memory loss known as cognitive decline, which in most cases then leads to Alzheimer's disease. -it, or in other forms of dementia.

Researchers in Paris and the Harvard Public Health Department in Boston reanalyzed the data, which were prepared to examine the role of antioxidant vitamins in heart health.

Beginning in 1995, the women answered two different studies about how often they performed various forms of exercise, such as running, swimming, walking and stair climbing.

Disa vite më vonë, studiuesit i testuan ato nëpërmjet telefonit, duke u bërë ushtrime të memories dhe ato konjitive brenda një periudhe 4 deri në 6-vjeçare në 4 raste të ndryshme.

Përfundimi ishte se sa më shumë aktive ishin gratë, aq më mirë dilnin ato në testet e kryera. Dhe duhet specifikuar se për gratë nuk ishte e nevojshme që të ishin garuese maratone.

Të moshuarat më aktive, të cilat bënin ecje të shpejtë nga 30 minuta e më shumë çdo ditë, përjetonin rënie më të ngadaltë konjitive sesa të tjerat të cilat kryenin më pak apo aspak ushtrime fizike.

Sipas kërkuesve diferencat ishin se truri i sportisteve kishte një nivel, njësoj sikur të ishte nga 5 deri në 7 vite më i ri, nga ana konjitive.

“Lidhja e fortë midis aktivitetit dhe rënies së ulët të memories ishte më shumë e dukshme në testet me telefon të kryera nga ana e kërkuesve”, tha doktor Larson-i.

Një studim i dytë më i vogël, adresoi një dobësi të përbashkët të kërkimit ekzistues për stërvitjen dhe dementian: rëndësia në përshkrimin që vetë pjesëmarrësit u bënin zakoneve të tyre gjatë stërvitjes, e cila mund të jetë e parëndësishme.

Përveç, sondazheve, kërkuesit përdorën teste të ndryshme laboratorike për të matur shumën totale të energjisë së harxhuar nga 197 burra dhe gra të moshës 70-vjeçare për në periudhë dy javore. Testi përfshiu pirjen e ujit të përzier me kimikate dhe matjen nëpërmjet analizave të gjakut dhe urinës të faktit sesa shpejt trupi arrin që t’i neutralizojë këto kimikate.

“Krahasuar me ata individë që ishin më tepër përtacë se të tjerët, njerëzit që harxhuan energjinë më të madhe në këto dy javë kishin 90% shanse më të ulëta për të zhvilluar rënie të memories përgjatë periudhës në vazhdim nga 5 deri në 7 vite. Kjo është një rënie në risk shumë e fortë”, shpjegoi kërkuesja Laura E. Middleton, asistente profesoreshë e kinesiologjisë në Universitetin e “Waterloo-së”, në Ontario.

Për më tepër, harxhimi i energjisë i pjesëmarrësve në testimet laboratorike ishte më i lidhur me shëndetin konjitiv sesa me përgjegjësitë subjektive të tyre sesa minuta stërvitje në ditë bëjnë.

Kjo do të thotë se aktiviteti ditor, më shumë sesa ushtrimet fizike mund të ndihmojnë në qëndrueshmërinë e shëndetit mendor.

"It's not just this kind of purposeful physical activity that matters. This is also about doing less exercise. Here we talk about things like standing up more often and walking even faster," said Middleton. "And this is very bad news for those people, myself included, who sit at a desk all day. That means we have to find a way to stand up and walk."