Stil jete

Are people lying more, since the birth of social media?

Are people lying more, since the birth of social media?

Teknologjia u ka ofruar njerëzve më shumë mënyra për tu lidhur me njëri-tjetrin, por a ju ka dhënë atyre gjithashtu më shumë mundësi për të gënjyer? Sot ju mund ti dërgoni shokut tuaj përmes një mesazhi një gënjeshtër të bardhë për tu larguar nga darka, të gënjeni mbi gjatësinë tuaj fizike në një profil takimesh online për tu dukur më tërheqëse,apo të shpikni përmes – emalit një justifikim përballë shefit tuaj për të shpëtuar fytyrën.

Psikologët socialë dhe studiuesit e komunikimit, kanë pyetur prej kohësh jo vetëm se kush gënjen më shumë, por ku priren njerëzit të gënjejnë më shumë, pra gjatë ndërveprimit personal apo përmes ndonjë mjeti tjetër komunikimi.

Një studim themelor i vitit 2004,ishte ndër të parët që hetoi lidhjen midis shkallës së mashtrimit dhe teknologjisë. Që atëherë, mënyrat se si ne komunikojmë kanë ndryshuarshumë-për shembull,më pak telefonata dhe më shumë mesazhe në mediat sociale – ndaj unë do të doja të shihja se sa kanë ndryshuar rezultatet.

Në vitin 2004, studiuesi i komunikimit Xhef Hankok dhe kolegët e tij u kërkuan 28 studentëve të raportonin numrin e ndërveprimeve sociale që kishin nëpërmjet komunikimit ballë për ballë, telefonit, mesazheve dhe emailit gjatë 7 ditëve.

Studentët gjithashtu raportuan edhe mbi numrin e herëve që kishin gënjyer në çdo ndërveprim social. Rezultatet sugjeruan se njerëzit kishin thënë shumti gënjeshtra gjatë ndërveprimit social në telefon. Gënjeshtrat më të pakta u përçuan përmes emailit.

Gjetjet u përkufizuan si “modeli i bazuar tek veçoria”. Sipas tij, aspektet specifike të një teknologjie -pra nëse njerëzit mund të komunikojnë pa probleme, nëse mesazhet janë të shpejta dhe nëse komunikuesit janë të largët parashikojnë se ku priren të gënjejnë më shumënjerëzit.

Në studimin e Hancock, gënjeshtrat ndërveprimet sociale ndodhën nëpërmjet teknologjisë së telefonisë celulare. Më pak pati në emaile, ku njerëzit nuk mund të komunikonin në mënyrë sinkrone apo të regjistronin mesazhet.

When Han Kok head of his study, only a few students t h a few selected universities can open a Facebook account. The iPhone was in the early stages of development . What would its results look like almost 20 years later? In a new study, I recruited a larger group of participants , and studied interactions from multiple forms of technology. A total of 250 people registered their social interactions and the number of interactions where there is no s ur at least a lie during 7days, through face to face communication, social media, phone, messaging, video - chat it and - mail.

As in the study of Han Kok , many people told me h lies in n n dërveprim 's social through media that were synchronously and without registration , and when communicators were at distances remote or , by telephone or during video calls . They told me a few lies during interaction s social and via e - mail.

But it is interesting that the differences in all forms of communication were small . Differences among participants - many varied people in their tendencies to lie yer - were more predictive for fraud rates than the differences between the media.

Despite the changes in the way people communicate over the last 2 decades - along with the way the COVID-19 pandemic changed the way people socialize - people seem to lie systematically and in line with the " feature-based model " .

These results have several possible explanations, although more work is needed to understand exactly why different media lead to varying degrees of falsehood. It is possible that some media outlets make lying easier than others.

Some media - phone, video - conversations - can make cheating feel easier or less costly for a social relationship even if it is exposed . Meanwhile, the rates of fraud can vary in technology, as people use certain forms of technology for certain social relationships.

For example, people can send e - mail and only to their colleagues at work , while video- chats t can be art in the most appropriate for the relationship to the personal. For me, there are two main reasons . First, there are generally small differences in lie rates through social media . The tendency of a person to seduce is more important , than if someone is sending - mail or is talking on the phone.

Second, on the whole there is a low rate of lies. Too many people are honest, a premise that is consistent with the theory in the predetermined truth , which suggests that most people report being honest most of the time , and in a population there are only a few liars.

Since 2004, social media has become a major place to interact with other people. There is a wrong - perception of the ordinary that communication on the Internet or through technology, compared with the personal leads to social interactions that are lower in quantity and quality .

People often believe that just because we use technology to interact, resentment is harder to achieve. This perception is not only wrong, but also unsupported by empirical evidence. / Big Think

* This article was created by Bota.al and reposted by Tiranapost.al