Stil jete

5 tips before asking for a raise

5 tips before asking for a raise

Everyone has the right to progress at work and seek career advancement. Often women are prejudiced at work being valued less compared to men even though it may be the same job.

In some cases, women are even less valued than their male colleagues even when they do more work.

Some career experts have provided 5 tips you should do in advance before asking to meet with your boss about a promotion.

Take more responsibility

Para se të kërkoni një ngritje, duhet ta fitoni atë, prandaj në muajt që vijnë deri në shqyrtimin tuaj, filloni të merrni më shumë përgjegjësi në zyrë. Bëhuni vullnetar për të udhëhequr një projekt, për të marrë pjesë në një konferencë dhe për të sjellë njohuri të specializuara, ose për të gjetur një zgjidhje për një problem në ekip etj.

Bashkohuni në diskutime

Kur merrni pjesë në mbledhje, takime apo diskutime të ndryshme me eprorët apo kolegët tuaj, sigurohuni që të flisni ose të kontribuoni më shumë. Kjo do ju bëjë të mësoni më shumë prej tyre, të prezantoni më mirë veten tuaj para tyre si dhe të krijoni lidhjet e duhura.

Vlerësoni veten tuaj

Ndërkohë që po bëni gjithë këtë punë të mrekullueshme, mbani shënim të gjitha arritjet tuaja, email-et që lavdërojnë punën tuaj, fitoret e arritura dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë më arritjet tuaja profesionale. Është e rëndësishme të njihni vlerën tuaj. Përdorni listën tuaj si një inspirim për të biseduar vetë me mbikëqyrësin tuaj, pasi shefi juaj nuk mund të jetë i vetëdijshëm për të gjithë të mirat që po bëni.

Bëni saktë llogaritë

Kur kërkoni një rritje rrogë, qëndroni të arsyeshëm në atë që kërkoni. Sigurohuni që vlera ka kuptim brenda kompanisë dhe departamentit tuaj. Gjithashtu edhe pozicioni, koha e shpenzuar, kualifikimet profesionale duhet të jenë brenda vlerave që kërkohet nga kompania.

Praktika e bën të përsosur

Practice what you're going to say before the meeting with your boss. Learn how to start a conversation, how to properly present your achievements, and how to accurately express the requirements you have.