Stil jete

5 sorry sentences that make you look insecure and what to say instead

5 sorry sentences that make you look insecure and what to say instead

Saying "I'm sorry" for things that don't necessarily require it often stems from a desire to show respect or avoid conflict. And while it may seem harmless, it can be damaging to your reputation.

As a Harvard-trained behavioral scientist, I always encourage people to change their language from forgiveness to appreciation. By expressing gratitude, you leave a more positive impression.
Here are five "sorry" phrases to ditch and what to say instead:

1. "I'm sorry you have to help me so much."

When you apologize for asking for someone's time, it can mean that the act of helping you is a burden or a nuisance. This may make them less willing to help again later.

What to say instead: Recognize the person's contributions and highlight the positive impact of their actions.

"I appreciate you taking the time to provide feedback."

2. "Excuse me if I'm talking too much."

Apologizing for speaking dilutes your message.

What to say instead: Express gratitude for the opportunity to talk or share your thoughts.

"Your willingness to listen to me means a lot to me."

3. "I'm sorry if I'm being too emotional."

Kur kërkoni falje për shprehjen e emocioneve, krijoni një atmosferë kufizuese, e cila nuk është e favorshme për të ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme. Gjithashtu mund të dekurajojë pa dashje të tjerët që të ndajnë ndjenjat e tyre.

Çfarë duhet të thoni në vend të kësaj: Vini në dukje rolin e personit tjetër në bisedë dhe shprehni vlerësimin për durimin dhe ndjeshmërinë e tyre.

“Faleminderit që dëgjuat dhe kuptoni këndvështrimin tim.”

4. “Më falni për vonesën.”

Duke supozuar se vonesa nuk ka shkaktuar dëme ose shqetësime të mëdha, kërkimi i faljes mund të nënkuptojë se koha e personit tjetër është humbur.

Çfarë duhet të thoni në vend të kësaj: Në vend që të theksoni vonesën, tregoni se e vlerësoni kohën e tjetrit duke njohur gatishmërinë e tij për të qenë të durueshëm dhe të qetë.

"Thank you for your patience."

5. "I'm sorry I keep messing up."

Apologizing for small mistakes may suggest that you lack the ability or competence to perform well. This ultimately damages your self-esteem and leaves people unsure of how to respond.

What to say instead:

“Your instructions have been really helpful.”