SPORT

The State Police presents the measures for the May 25 final

The State Police presents the measures for the May 25 final

Deputy Director of the State Police Albert Dervishaj presented the measures that the State Police has taken for the final match of the Conference Leagua. The match between Rome / Italy and Feyenoord / Netherlands will be on May 25, at 21:00, at the "Air Albania" stadium.

The State Police presents the measures for the May 25 final

State Police measures:

The police will be present for the progress of the activities that will be carried out by the Municipality of Tirana in two "Fan Zones", at the promenade "Murat Toptani", for Feyenoord fans, in the Amphitheater area in the hills of the Lake for Rome fans and in the activity festive that will be organized in "Skënderbej" square.

The movement of sports fans of the Feyenoord football team towards the stadium will be grouped on foot from "Fan Zona" to the pedestrian street "Toptani", along the boulevard "Deshmorët e Kombit", in the street "Gjergj Filipi", while that of the sports fans of the team of Rome football towards the stadium will be grouped on foot from "Fan Zona" to the Amphitheater in the hills of the Artificial Lake, "Chopin" square, "Lek Dukagjini" street.

The measures planned by the State Police, for this important activity, consist of several plans, such as:

- Escorting the football teams of Rome and Feyenoord from Rinas airport to the hotel, the stadium and on the way back to Rinas;

- Escort of Senior Personalities of UEFA and other State Personalities from Rinas airport to the hotel and back to Rinas;

– Eskortimi i automjeteve me sportdashës të të dy ekipeve të futbollit nga Rinasi dhe Durrësi në Tiranë dhe në kthim;

– Garantimin e rendit publik në dy “Fan Zonat” ku do të qëndrojnë një pjesë e mirë e sportdashësve të të dy ekipeve, gjatë lëvizjes së tyre nga “Fan Zona” në stadium dhe largimin në përfundim të ndeshjes;

– Organizimin e pikave të kontrollit të sportdashësve para hyrjes në stadium, në rrugën “Dervish Hima”, “Lek Dukagjini”, “Gjergj Filipi”, “Papa Gjon Pali II” dhe tek kolonat në sheshin “Italia”;

– Mbështetjen e stjuartëve gjatë kontrollit të sportdashësve para hyrjes në stadium;

– Organizimin e shërbimeve për garantimin e rendit publik para, gjatë dhe pas përfundimit të ndeshjes së futbollit jo vetëm pranë stadiumit, por edhe kontrollin e territorit në të gjithë qytetin e Tiranës;

– Sigurimin e rrugëkalimeve të shërbimeve të emergjencës;

– Menaxhimin e trafikut rrugor në qytetin e Tiranës, para, gjatë dhe pas ndeshjes së futbollit etj.

Me qëllim garantimin e një mjedisi sa më të sigurtë për sportdashësit e të dy ekipeve të futbollit, si dhe sigurimin e lëvizjes së tyre, Policia e Shtetit, në bashkëpunimin me Bashkinë e Tiranës, do të marrë masa për kufizimin e lëvizjes së automjeteve në disa akse rrugore, duke filluar nga stadiumi deri në sheshin “Skënderbej”, në lindje deri në Rrugën e Elbasanit dhe në perëndim deri në rrugën “Sami Frashëri”.

To facilitate the circulation of vehicles during 24 and 25 May 2022, in the city of Tirana, the State Police appeals and seeks the understanding and cooperation of all citizens, in order to reduce to a maximum the use and circulation of vehicles during these two days.

Given the fact that sports fans of both teams, to enter the stadium, will follow the itinerary set out above, in order to avoid confusion at checkpoints organized by the State Police, as well as at the stadium entrances, we call on you all other citizens who have a ticket for this match, to move to the street "Papa John Paul II" and the street "Dervish Hima", to go to the stadium. While other citizens who do not have a ticket to the stadium, do not attend this area.