Sociale

Survey, for German men it is normal to slap a woman

Rezultatet e një sondazhi të fundit për burrërinë shkaktuan shumë reagime në Gjermani për shkak të disa qëndrimeve që tingëllojnë tmerruese. Po cili është ky sondazh dhe a janë kaq toksikë burrat në Gjermani?

Survey, for German men it is normal to slap a woman

The results of a survey a few days ago were shocking news in the German media: domestic violence is "acceptable", women have their place in the kitchen and openly homosexuality is rejected. Approval for such statements in Germany, according to a recent survey by the non-governmental organization Plan International, is high. Thus, every third man surveyed does not see it as a big problem when sometimes violence is also used against women. 34% of those asked say that they can slap their partner to "instill respect".

For Plan International's survey, "The Tension of Manhood," 1,000 men and women between the ages of 18 and 35 were surveyed in a standardized online questionnaire. Other responses also show a disturbing image of masculinity. 48% of respondents do not accept that homosexuality should be lived openly. As their idols, they have mentioned the billionaire Elon Musk and the influencer Andre Tate, who on the TikTok platform appears as a hater of women and who has made a name for himself with statements such as "women are the ultimate status symbol" and "a man's life is a war".

After the results of the survey were quickly spread in the media, there was a barrage of criticism. Users on social media expressed doubts about the accuracy of the study, mentioning that the survey conducted online, let it be understood, that it is only about a certain group close to the Internet and that the survey is not representative. Others criticized the lack of specific questions. The whole debate revolved around the question: Are young men likely to think and act this way?

"That's not how it's done"

Even for experts, the online survey has weak points. "I would have liked to know more precisely, how the study was conceived and how the answers were given, this is unfortunately not transparent," emphasizes sociologist Dag Schölper from the Federal Men's Forum, an interest representation for young men and German men. . "But despite this: even if among 1,000 men randomly asked, one-third give an answer even if not seriously approving to the question, if they can imagine hitting their partner, then they expressed approval of it and did not have the impulse to say , that's not how it's done."

Schölper thotë më tej, se që ka një qëndrim të tillë dhe se në pjesë të shoqërisë kjo edhe jetohet, këtë e tregojnë statistikat për dhunën. Shifrat i japin Dag Schölper të drejtë: Rreth 143.000 vetë në vitin 2021 (statistika e fundit ekzistuese) kanë përjetuar dhunë nga partneri apo ish-partneri, sipas të dhënave të Zyrës Federale të Kriminalistikës. Në rreth 80% të rasteve viktimat kanë qenë femra, dhunuesit në masë të madhe burra. Kjo shënon një rënie të lehtë kundrejt një viti më parë, por me vështrim në vitet e fundit, vërehet një rritje e dhunës.

Paragjykime kundrejt femrave

Edhe në lidhje me imazhin e mashkullit dhe paragjykimeve të caktuara, shifrat janë shqetësuese. Ja disa shembuj: " Në një sondazh të Qendrës për Antidiskriminimin të qeverisë gjermane në vitin 2017 rreth 40% e të anketuarve ndjehen të bezdisur nga homoseksualiteti i treguar publikisht. Ndërsa në një sondazh të Kombeve të Bashkuara për "2023 Gender Social Norms Index" rreth 90% e të anketurave janë shprehur me paragjykime për femrat. Dy të tretat nuk besojnë në aftësinë e grave për lidership në politikë. Kurse një e treta e pranon, nëse një burrë e qëllon një grua. Ky indeks "nuk tregon përmirësime në qëndrimet ndaj femrave prej një dekade", e kjo megjithë fushatat e shumta, bilancoi OKB në ditët e fundit.

Por pse është në modë ende e ashtuquajtura burrëri toksike? "Ka gjithmonë lëvizje si lavjerrësi, që reflektohen edhe në sondazh", thotë Schölper. "Kështu homoseksualiteti dhe jeta "queer" është tani gjithnjë e më publike dhe nuk zhvillohet në fshehtësi. Kush ka problem me këtë ndjehet i sfiduar dhe ndoshta i kërcënuar." Edhe krizat bëjnë që rolet e vjetra të trashëguara të rivihen në funksion, kështu njerëzit i rikthehen të shkuarës për të pasur një ndjesi të sigurisë."

In the Corona crisis, sociologists noticed a return to former gender roles. Women returned more to the work of family care, and domestic violence marked an increase. "On the global side we are in a movement in the opposite direction, where rigid and narrow-minded gender images are being reinforced again." These figures are for Schölper a clear message: "We need more work with young boys and men. At the local level, they will understand that it should be normal to have a counseling structure for men, so that they do not encounter and get advice online from people like Andre Tate."/DW