Sociale

How can you find a job without much experience?

How can you find a job without much experience?

There has always been a problem in the field of employment, you need a job to get experience, but you need experience to get a job. Here are some ways to enter the job market for the first time.

Employers report that they have many educated candidates applying for the jobs they offer, but it is difficult to find applicants with work experience.

Candidates, on the other hand, show that they have studied, graduated, certified and still have not been able to find a job without experience.

What employers are keenly looking for is first work experience, not necessarily on your profile. They want to know how developed your skills are at work, which are different from what you develop in school.

The ability to show up on time, focus during work hours, teamwork, customer service, communication and problem solving are all skills that you develop in your first job and will be important to all the following jobs.

Here's what the company is looking for in entry-level candidates:

"People who are interested in working as part of a group. They don't have to be extroverted, but they have to be motivated."

So, to win the first job, there are two main features that a candidate must have: motivation to work and willingness to learn. It is precisely your first job that allows you to develop and highlight these skills. The building blocks of a successful career are: good communication, teamwork, customer relations and work ethic.

Most in-demand skills in entry-level jobs:

Customer Service
Communication Skills
Sales
Writing
Microsoft office (Word, Excel)
Organizational Skills
Teamwork
Telephone Skills
Reporting
Problem Solving
English

The best sectors to find work when you are a beginner:

Shitje
Shërbime ushqimore
Shërbime financiare dhe Banka
Produkte konsumi
Shërbime mjekësore
Publicitet dhe Marketing

Një problem i aplikantëve, sipas punëdhënësve, është se ata kanë mangësi në marketimin e mirë të vetvetes. Kjo do të thotë, që ata nuk dinë si të formulojnë një CV që të dallojë nga shumica, apo si të jenë profesional në intervistën e punës.

Ajo që ju duhet është praktikë. Më praktikimin e tyre fitoni më tepër eksperiencë, e rrjedhimisht rriten shanset për të fituar një pozicion të mirë pune.

Edhe nëse ende nuk keni gjetur një punë të profilit tuaj, bëni punë vullnetare, përfshihuni në aktivitete lokale, socializohuni. Kështu zgjeroni rrjetin e njohjeve tuaja e ndoshta i krijoni vetes mundësi të reja.

The job market these days is very tough, and finding opportunities can be difficult and discouraging. Believe in yourself, opportunities will come.