Sociale

The water treatment plant in Bovillë will triple its production capacity 

The water treatment plant in Bovillë will triple its production

After the completion of the first phase of the works to increase the production capacity of the water processing plant in Boville, bringing the production capacity to a total of 2400 l/s, the second and final phase is also being carried out, with an additional capacity of 1200 l/s s, which will take the Bovillë water treatment plant to its maximum production, to 3600 l/s.

The mayor of Tirana, Erion Veliaj, said that this is the work that has undergone the greatest transformation, since Tirana, which is growing every day, has needed such an investment for years. "These are the days of August, when people are focused on vacations, while the few who have stayed in Tirana are even more sensitive to the issue of water, so I thought it would be a good idea for the citizens to see with their own eyes what is happening in the largest plant and with the work that has undergone the greatest transformation in the 103-year history of Tirana, the capital. Tirana has needed such a work for years, so this is a moment not to look back and say why it wasn't done all those years, but to see the city that we have in the background. Here we are on the hill of Paskuqan, Meanwhile, the city we have in the background is a Tirana that grows and develops. The silhouettes of the towers and the endless upscale neighborhoods of Tirana can be seen. This means that we will have to keep up with the growing city," he declared.

The water treatment plant in Bovillë will triple its productionVeliaj also underlined the fact that due to a situation of large losses in the water theft network, the amount of water that goes to the taps of families in the capital is tripling. "I am glad that, from a plant where most of the water was stolen and practically, instead of the water going in the direction of Tirana, it went in the direction of Paskuqan, or to those who took the water to wash, today we are in a completely different situation. Practically, we have an impenetrable, unbroken dedicated line that has eliminated network losses. The dedicated arrival of water, without any loss, gives us the opportunity to now have the largest deposits that Tirana has ever had. Just to give an idea to those who understand little about volumetrics, we found it with 1200 m3 of water/second many years ago, we went to 1800, to 2400 and we will finish with 3600 m3 of water/second. So,

The water treatment plant in Bovillë will triple its production

Në këtë vepër po punohet paralelisht edhe me ndërtimin e depos së ujit, e cila ka një volum prej 30,000 m3. “Hapi i parë ishte dedikimi i linjës nga Bovilla; hapi i dytë janë këto megadepozitat - gjysma ka mbaruar, gjysma tjetër është drejt fundit; hapi i tretë, shtrirja kapilare, ajo që kemi bërë, rrjeti nëpër lagje, ku shumë qytetarë pyesin: ‘Pse nuk mbushet ky kanal’. Arsyeja është sepse bëjmë matjet e presionit dhe sigurohemi që i gjithë rrjeti e ka kaluar testin, është kolauduar, përpara se ta fusim formalisht në rrjetin tonë të ujit. Hapi i fundit do të jenë unazat e presionit. Po ashtu, si një depozitë e kësaj natyre ushtron presion barik në të gjithë sistemin për të furnizuar Tiranën me ujë në katet më të larta të kullave, ashtu edhe në zona, sidomos në zonat fundore, aty ku le të themi, disa abonentë janë tek fundi i linjës, unazat e presionit krijojnë pak a shumë të njëjtën dukuri, ushtrojnë presion që edhe në pikat më fundore të kemi ujë të rrjedhshëm,” vijoi Veliaj.

The water treatment plant in Bovillë will triple its production

Kreu i Bashkisë tha se Tirana, edhe pse e ka sot ujin më të lirë se sa Kamza, Pogradeci e Korça, jo vetëm është menaxhuar siç duhet nga kompania, por po përfundojnë edhe investime të rëndësishme, që nuk ndodhnin në 103 vjet të Tiranës kryeqytet. “Fakti që sot kemi 1/10 e ankesave për ujin e pijshëm dhe në pjesën më të madhe ka të bëjë në fakt me administratorin e pallatit, që ndonjëherë ikën me pushime pa rregulluar pompën dhe depozitën, por janë cic-mice të vogla me të cilat jemi ambientuar të menaxhojmë përditë. Fakti që shumica kanë të bëjnë me probleme të vogla lokale të atij pallati dhe të atij administratori dhe jo me sistemin e përgjithshëm të ujit, është vërtet një kompliment i madh dhe një arritje e jashtëzakonshme. Megjithatë, ambicia ime është që as kjo 1/10 e ankesave të mos ekzistojë. Kjo do të thotë se do duhet që verën tjetër të përgatitemi ta vëmë totalisht në punë. Një Tiranë nga 1200 m3/sek, ta çojmë në 3600 m3/sek, e cila do t’i japë pastaj mjaftueshëm ujë, që edhe unaza dhe presioni të japin efektin e tyre, është Tirana që ne ëndërrojmë,” tha Veliaj.