Showbiz

Why the American audience preferred to hear a clinical psychologist more than the lawyers or trial videos of Johnny Depp and Amber Heard

Why the American audience preferred to hear a clinical psychologist more than

Clinical psychologist, handsome, and very calm as she answered questions sometimes not without deceit from the highly trained lawyer of Amber Heard, the actress who accused her ex-husband actor Johnny Depp of domestic violence.

In America of 10 days continues as a soap opera public trial between a Hollywood couple: Amber Heard and Johnny Depp. The trial was started by Johnny Depp, for defamation after the divorce with Amber, where the latter accused him everywhere of violence, and Depp lost a role in the Pirates of the Caribbean because of this. You are guilty until you are acquitted.

Why the American audience preferred to hear a clinical psychologist more than

So Johnny Depp decided to sue Amber Heard.

America, but also the world has withdrawn from this famous, scandalous, voyeuristic, personal, Hollywood trial.

Why the American audience preferred to hear a clinical psychologist more than

Forensic psychology, Dr. Shannon Curry in a Virginia court testified that Amber Heard was diagnosed with borderline personality disorder and histrionic personality disorder. She also said Heard was not diagnosed with post-traumatic stress disorder, as she claimed.

“Rezultatet e evolucionit të Amber Heard dhanë dy diagnoza: Çregullimi i personalitetit kufitar dhe çrregullimi i personalitetit histrionik. Përveç kësaj, gjatë kërkimeve për statusin e saj mendor, nga çdo problem psikologjik që ishte prezent, unë kam vlerësuar specifikisht për të dalë në konkluzione nëse Çrregullimi i Stresit Post-Traumatik ishte prezent dhe nuk ishte. Zonja Heard nuk kishte PTSD dhe kishte indikacione shumë domethënëse që ajo në mënyrë shumë të rëndë po ekzagjeronte simptomat PTSD kur u pyet për to. Heard shfaqi një prezantim reaktiv, tepër dramatik dhe përdori fjalë si magjike dhe të mrekullueshme për të përshkruar ngjarjet. Ajo fluturoi mes princeshës dhe viktimës.

Sado të sofistikuar, të lezetshëm dhe vajzëror që mund të duken njerëz të tillë, ata në të vërtetë mund të jenë shumë shkatërrues, dramatikë, të çrregullt, të paparashikueshëm dhe të zotërojnë një një shtysë për të mos u braktisur, por edhe për të qenë në qendër të e vëmendjes”, tha Curry

Curry tha se çrregullimi i personalitetit kufitar përfaqësonte një personalitet të paqëndrueshëm, vigjilent ndaj refuzimit dhe i karakterizuar nga shumë zemërim, mizori ndaj njerëzve më pak të fuqishëm, të shqetësuar me imazhin dhe kërkimin e vëmendjes.

Anyone trying to have an intimate relationship with such a personality, Curry said, is likely to turn from "idol to Enemy." It was typical for border personalities, she added, to be attackers as partners. They will make threats using the legal system, threaten to seek a restraining order, and allege abuse.

Their trial continues ...