Showbiz

Hilary Duff's cry of pain on social networks: My daughter is sick and I can't be with her

Hilary Duff's cry of pain on social networks: My daughter is sick and I

Seeing one of your children sick is painful. Even more painful is not being able to be close to him.

"My daughter is sick and I haven't been able to stay with her all day because of work," writes Hilary Duff on social networks.

The girl, who is only one year old, was actually diagnosed with an extremely contagious disease, foot-and-mouth disease, popularly known as hand-mouth-foot. This disease gives annoying symptoms, such as fever and vesicular lesions. both on the skin and mucous membranes. Children are the most vulnerable.

Hilary Duff's cry of pain on social networks: My daughter is sick and I

Është e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje shenjave të para të shqetësimit, pasi është një çrregullim që mund të vazhdojë për një kohë të gjatë nëse nuk trajtohet me kujdes.

Aktorja vendosi të flasë mbi të gjitha për të theksuar se sa e vështirë është që një nënë të mos i qëndrojë dot vajzës së saj për shkak të punës, situatë kjo sigurisht e zakonshme për shumë prindër: “Unë e dua punën time, por ky shpërthim i imi është një lloj klithme në solidarizim me të gjithë prindërit që punojnë dhe që duhet t'i lënë fëmijët e tyre të sëmurë në shtëpi në një kohë kur ata nuk e ndjejnë se duhet t'i lënë. Por duhet ta bëjnë edhe nëse çdo pjesë e trupit të thotë të mos e bësh”, ka shkruar në postim.

Hilary Duff also has two other children, Luca, born from the relationship with her ex-husband Mike Comrie, and Bank Violet, who, like Mae, is the daughter of her and current partner Matthew.