Showbiz

Taylor Swift Exciting Speech to Students: Learn to Be Humble!

Taylor Swift Exciting Speech to Students: Learn to Be Humble!

On one of her most important days, as she received the Honoris Causa title from New York University, world music star Taylor Swift, who has previously shown that she dreams of such an appreciation, has made her own confession. life at the graduation ceremony of students of the last 3 years.

After receiving her appraisal, Swift climbed the podium to deliver a 20-minute speech where she shared not only her personal experience, but also advice to young graduates on how "making mistakes is inevitable."

"The last time I was in a stadium of this size I was jumping in heels and I was wearing a shiny sweater. This dress is much more comfortable, "Swift confessed, referring to her 1989 hit song.

Acknowledging that she never had a normal college experience, Swift shared some of the best moments of her life.

Taylor Swift Exciting Speech to Students: Learn to Be Humble!

"Life can be hard, especially if you try to carry all the weight right away. "Part of growing up and moving into new chapters of your life is about being free," she said.

"Second, learn to be humble! I had a stage where, throughout 2012 I dressed like a 50s housewife. But you know what? I was having fun. ”

The superstar also reflected on her rise to the star, recalling the warnings of senior members of the music and media industry.

“Më jepnin mesazhin se nëse nuk bëja asnjë gabim, të gjithë fëmijët e Amerikës do të rriteshin me idenë e të qenit engjëj të përsosur”, tha ajo. “E nëse do të rrëshqisja, do gaboja diku, e gjithë bta do të “shembej” dhe do të ishte tërësisht faji im”, kujtoi ai.

Swift i këshilloi të diplomuarit të ndiqnin instinktet e tyre të brendshme edhe përballë frikës.

“Ju do ta shkelni ndonjëherë, sikurse unë. Dhe kur ta bëj, me shumë mundësi do të lexoni për të në internet. Gjëra të vështira do të na ndodhin. Ne do të shërohemi. Do të mësojmë prej tyre. Ne do të bëhemi më elastikë për shkak të saj.”

Më pas ajo e përfundoi fjalimin e saj në një mënyrë të vërtetë Swift: “Shpresoj që ju e dini sa krenare jam që e ndaj këtë ditë me ju. Ne po e bëjmë këtë së bashku. Pra, le të vazhdojmë të kërcejmë sikur të jemi ... klasa e 2022.”

In March, the prestigious Manhattan school announced that Swift would receive the honorary title and address the school as a speaker. Swift is regarded as one of the most successful artists of her generation, the only female artist to have won the Grammy Album of the Year three times and also the only solo artist in this century to have reached number one with three albums in a vit.