Shëndeti

Pig-to-human heart transplants are the future!

Pig-to-human heart transplants are the future!

In 2021, 41,354 human-to-human organ transplants were performed, the Guardian writes. But every day, 17 people die waiting because there simply aren't enough organs for transplants.

Xenotransplantation—or the transfer of cells, tissues, and organs between species—promises to solve this shortcoming and reshape the way we think about human lifespan.

Using animal organs in the human body is an old idea and has ranged from implants of chimpanzee testicles to replacement kidneys and hearts taken from our primate relatives. The problem is that our immune system treats the transplanted organ as an infection and attacks.
The focus these days is on pigs, as their organs are about the right size and we have centuries of experience growing them.

Technically, heart transplantation is quite easy. It takes just five incisions to remove the failing heart and just five stitches to put in a new one.

Whether you are transplanting a human heart or a pig heart into someone, the steps are essentially the same.

"If you asked 99 doctors out of 100, they wouldn't be able to tell you if they were looking at a human breast or a pig breast," said Guenthart, a cardiothoracic surgeon at Stanford University School of Medicine.

Pigs are dirty animals, says the conventional wisdom. Judaism and Islam forbid the consumption of pork and other unclean meat. But Pigs are also very intelligent animals, capable of showing emotions. About 11,000 years ago, wild pigs may have domesticated themselves, recognizing a benefit of being associated with humans, researchers say. They love to play fetch and can beat dogs and chimpanzees, according to their IQ tests.

Ekspertët e ksenotranplantacionit thonë se derrat manipulohen më lehtë gjenetikisht, mund të rriten në një mjedis steril për të reduktuar infeksionet dhe mund të rriten për të dhënë organe të çdo madhësie.

Dr Brad Bolman, historian i shkencës në Universitetin e Çikagos, thotë se derrat u zgjodhën sepse ata prodhojnë pjellë të mëdha shpejt, dhe arrijnë madhësinë e njeriut të rritur në gjashtë muaj.

Ksenotransplantimi kërkon humanizim selektiv të një derri. Nëse transplantoni një zemër derri në një njeri, ajo do të refuzohet, sipas Dr Richard Pierson, drejtor i Qendrës për Shkencat e Transplantimit në spitalin e përgjithshëm të Massachusetts.

Kompania bioteknike me bazë në Virxhinia Revivicor përdori teknologjinë e modifikimit të gjeneve Crispr për të krijuar një linjë të veçantë te derrat me 10 modifikime. Katër gjene janë hequr dhe 6 janë shtuar.