Shëndeti

The most unexpected and strange symptom of someone who is thinking about suicide

The most unexpected and strange symptom of someone who is thinking about suicide

When you first imagine someone experiencing suicidal thoughts, you might imagine them crying, lying in bed, or in pain. Suicidal ideation—and the depression that can accompany it—often makes people deeply sad or apathetic.

But there is another indicator of suicidal thoughts that can be unexpected, or confusing at first: someone with such a mental health condition may seem very happy, or carefree. While this may seem like a good sign, it can actually be worrisome.

How can appearing happy and carefree be a warning sign for suicide?

Këtu është thelbi: Nëse dikush me një gjendje të tillë të shëndetit mendor papritmas duket i gëzuar dhe i relaksuar, mund të jetë për shkak se ata kanë marrë vendimin të vetëvritet.

Si rezultat, ata ndihen të lehtësuar nga dy gjëra: ideja se nuk do të kenë dhimbje shumë më gjatë dhe fakti se mund të ndalojnë së debatuari për këtë vendim me veten e tyre, pasi e kanë ndarë mendjen.

Në këtë pikë dhe për këtë person, vdekja është e vetmja përgjigje.

Ekziston edhe një arsye tjetër që mund të jetë në lojë. "Është gjithashtu e mundur që edhe nëse ata janë duke luftuar me vendimin nga brenda, ata maskojnë faktin se si ndihen vërtet në përpjekje për të fshehur këtë vendim," tha Danielle Dellaquila, një terapiste në Gateway to Solutions në New York City.

"That's why it's extremely important that we don't stop assessing the situation when we see a sudden improvement in mental health symptoms."

"Any sudden change in the way someone speaks or behaves calls for our attention."