Shëndeti

Signs that a person is going through depression

Signs that a person is going through depression

We may notice sudden changes in the behaviors of our friends or family, or we may look at them with boredom and mood swings.

This may not only be as a result of the cooling off of your relationship, but it may also come as a result of emotional or psychological problems.

Before judging people based on their behavior, it is imperative to try to find out the reason behind it and here are 4 signs that can indicate that a person is depressed and needs your help.

Unexpected social attraction

If a person you know who has been very sociable has started to withdraw from social groups it is very likely that they will suffer from depression.

So if you see such a sign, make sure you gain their trust and make them talk about what worries them. If you are sure it is depression, or even if there is only one suspicion left, persuade them to seek professional help.

Feeling guilty

If a person always blames themselves and lacks self-confidence, which has not happened before, it could be a sign that they are going into depression.

Ndjenja të tilla mund të krijojnë mendime jo të mira, ndaj është e rëndësishme t'i siguroni këta njerëz se nuk ka asgjë të keqe me ta dhe çfarëdo që ndodhi nuk ishte faji i tyre. Ata mund të kenë nevojë për siguri të vazhdueshme dhe besimin tuaj. Gjithashtu, këshillohet të kërkoni sa më parë ndihmë profesionale.

Mungesa e interesit për aktivitetet e përditshme

Një tjetër shenjë e një personi që vuan nga depresioni ose bie pre e tij është humbja e interesit për aktivitetet e përditshme. Nëse njihni dikë që dikur ishte shumë aktiv dhe tani është mbyllur në strehën e vet ka gjasa që ai të ketë depresion. Bisedoni me ta për këtë dhe ofrojuni ndihmë.

Ankthi, stresi dhe sjellja e shqetësuar

Another important sign that proves that a person can be a victim of depression is persistent anxiety, high stress levels and behaving like anxious.

If a person seems anxious and uncomfortable and does not pay attention to what you are saying or telling him, or has frequent moments when he bursts into tears, it is likely that he is suffering from depression.

So in any case contact them and help them get help to get through it.