Shëndeti

Five tips to develop your child's personality

Five tips to develop your child's personality

The environment and society play an important role in shaping the future of the child. The immediate and first environment of a child is their home, especially parents, grandparents and siblings. Then come the educational institutions where teachers and schoolmates form the child's personality. Therefore, special care should be taken for the child to grow up with a positive attitude and in an environment that encourages him to grow up and become an influential personality. Here are some tips to help you achieve the same.

Be a good listener

Your child would like to share everything with you and we all know that children's idea of ??'relevance' is very different from that of adults. When children talk about the most trivial things, they want to be heard because it is important to them. If you make them feel listened to and understood in their formative years, they will feel safe in your company.

Refrain from comparison

Every child is unique and is blessed with different calibers and qualities and this also means that every child will be extremely good at one or two things but not everything. Therefore, there must always be room for mediocrity. If your child performs an activity by putting the best in it, and you end up comparing it to a peer or another child, it will completely destroy their self-esteem and confidence in their abilities. You need to know that every child is good at something, but not at everything. Therefore, instead of comparing, you should evaluate and encourage.

Limit the time in front of the screen

Koha e tepërt para ekranit mund të pengojë zhvillimin social dhe intelektual të fëmijës suaj, sepse mund të çojë në varësi dhe të lërë pak ose aspak kohë për ndërveprim me bashkëmoshatarët dhe familjen. Prindërit duhet të sigurohen që fëmija i tyre të kalojë më shumë kohë në biseda organike dhe jo me pajisje dhe ekran.

Inkurajoni pavarësinë

Fëmijët janë qenie jashtëzakonisht të vogla, të brishta me pak ndjenjë për botën dhe ka shumë gjëra që ata bëjnë për herë të parë: ecin, flasin, hanë, zvarriten dhe lexojnë; lista është shumë e gjatë dhe vazhdon e vazhdon, por gjithmonë duhet të kujdeseni që ta ndihmoni fëmijën tuaj deri në një masë. Nëse shkoni më lart dhe përtej për të ndihmuar të voglin tuaj me gjithçka, kjo mund t'i hapë rrugë varësisë së tepërt. Të ndihmosh fëmijën të bëhet i pavarur duke e lënë atë të bëjë gjëra për vete është një mënyrë e mirë për të zhvilluar një personalitet të pavarur.

Lejo kohën e lirë të lojës

This generation saw the pandemic, the rapid development of technology, and the over-reliance on virtual media. It is therefore recommended that emphasis be placed on free play and that this be allowed among children. The values ??of team spirit, sharing, care and perseverance are rooted through free play and interaction with other children. Play time is also necessary for the physical and mental development of the child and the overall development of his personality.

Tiranapost.al