Politikë

Tragedy in Gerdec! The Durdaj family reports former Minister Fatmir Mediu to SPAK

Tragedy in Gerdec! The Durdaj family reports former Minister Fatmir Mediu to

Feruzan and Zamira Durdaj, relatives of 7-year-old ED who lost his life in the Gerdec tragedy, have reported to the Special Prosecution against Corruption and Organized Crime the former Minister of Defense and the re-elected opposition MP Fatmir Mediu.

The lawsuit states that the verification of the facts shows that the filing of the criminal case against Mediu in 2009 was wrong and the Durdaj family requests the return of the case for review, an action that was previously announced by them.

Request addressed to SPAK:

Nga analizimi i pretendimeve të parashtruara në kërkesën e mësipërme, nga rezultatet e veprimeve verifikuese të kryera lidhur me faktet e pretenduara, si dhe nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar, është arritur në përfundimin se ekzistojnë të gjitha shkaqet ligjore për revokimin e vendimit të pushimit të çështjes penale ndaj shtetasit Fatmir Mediu, e pushuar me vendimin nr.6, datë 14.09.2009 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Konkretisht, në datën 15.03.2008, në ambientet e ish “Brigadës së Tankeve”, në fshatin Gërdec, në Tiranë, ku ushtronte aktivitetin e ç’militarizimit dhe ç’montimit të municioneve luftarake shoqëria “Albademil” sh.p.k., ndodhën një seri shpërthimesh masive që sollën pasoja të rënda. Si rezultat i kësaj ngjarje u shkaktua vdekja e 26 personave, plagosja e rëndë e 27 personave, plagosja e lehtë e 109 personave, dëmtime të parëndësishme për 67 persona, si dhe dëmtime të tjera të paklasifikuara të 61 personave që janë trajtuar në spitale e qëndra shëndetësore. Po kështu, kjo ngjarje solli pasoja dhe dëmtime të pasurive të ndryshme në total në vlerën 2.243.843.616 lekë, duke përfshirë pasuri të shtetasve dhe pasuri shtetërore e publike.

Lidhur me këtë ngjarje Prokuroria e Përgjithshme rregjistroi proçedimin penal nr.3 viti 2008 dhe ushtroi ndjekjen penale ndaj shtetasit Fatmir Mediu në cilësinë e ish Ministrit të Mbrojtjes, si dhe ndaj shumë personave të tjerë. Në përfundim të hetimeve paraprake, në datën 13.03.2009, Prokuroria e Përgjithshme paraqiti në Gjykatën e Lartë kërkesë për gjykimin e çështjes penale nr.3 viti 2008. Në këtë hetim shtetasi Fatmir Mediu u akuzua për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës” kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 248 dhe 25 të Kodit Penal, si dhe për kryerjen e veprës penale “Shpërdorim i detyrës” në bashkëpunim me subjekt ushtarak-kuadër komandues, parashikuar në nenet 70/2 e 2 të Kodit Penal Ushtarak dhe neni 25 i Kodit Penal.

The Criminal College of the High Court with decision no. 6, dated 14.09.2009, decided to terminate the criminal proceedings against the defendant Fatmir Mediu, because the criminal prosecution against him can not continue. The Criminal College has reasoned that the election of the citizen Fatmir Mediu as a deputy in the Assembly with the decision dated 01.08.2009 (re-election as a deputy after sending the case to court) and the lack of an authorization for proceedings of the Albanian Parliament for this person after his mandate as a deputy, is one of the legal circumstances provided by Article 290/1, letter (e) of the Code of Criminal Procedure, according to which the criminal prosecution initiated against the citizen Fatmir Mediu can not continue.

The legal reason for which the Criminal College of the High Court with decision no. 6, dated 14.09.2009 has decided to dismiss the criminal case against the citizen Fatmir Mediu, the existence of parliamentary immunity from criminal prosecution, no longer exists in the criminal procedural legislation. Based on Article 73 of the Constitution (amended by law no. 88/2012) and Article 288 of the Criminal Code (amended by law no. 35/2017), the parliamentary immunity of the deputy applies to the imposition of security measures "arrest "in prison" and "house arrest", deprivation of liberty in any form, in the case of control of the apartment or person, but the deputy no longer has parliamentary immunity for prosecution, investigation or trial.

The Special Prosecution considers that the criminal prosecution for the criminal case against the citizen Fatmir Mediu has no obstacles to continue, the obstacle of the authorization for proceedings was temporary at the moment when the case was dismissed, while now this obstacle does not exist.

For the above reasons, on 05.05.2021 the Special Prosecution has submitted to the High Court a request for revocation of the decision to dismiss the criminal case against the citizen Fatmir Mediu, dismissed by decision no. 6, dated 14.09.2009 of the Criminal College of The Supreme Court and the continuation of the trial against the citizen Fatmir Mediu, accused of criminal offenses provided by Articles 248 and 25 of the Criminal Code and Articles 70/2 and 2 of the Military Criminal Code ", reports SPAK.

At least 12 people were killed and more than 300 were injured in a powerful explosion on March 15, 2008 at around 12:05 p.m. This event ended and at the doors of the Albanian courts, there is still no person behind bars.

Tiranapost.al