Politikë

Scholz: Negotiations with Albania and Northern Macedonia should start now

Scholz: Negotiations with Albania and Northern Macedonia should start now

The expected granting of candidate status to Ukraine in the EU has prompted German Chancellor Scholz to call for EU reforms. Scholz has called for moves towards opening negotiations with Albania and northern Macedonia.

German Chancellor Olaf Scholz has called for reforms in the EU in order to facilitate the admission of new members to the European Union. "Not only should candidates for membership be prepared, the EU itself should be prepared for union enlargement," the Social Democrat politician said in an interview with the German news agency dpa.

Scholz will facilitate EU membership with reforms

"This requires the EU to modernize its decision-making structures and processes. Not all decisions that need to be taken unanimously today can always be decided on a unanimous basis." Scholz said he would talk about it at the EU summit in late June. At this summit, EU heads of state and government address the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia. The European Commission has recently recommended that Ukraine and Moldova receive candidate status. Scholz also made this clear during his stay in Kiev with President Macron and Italian Prime Minister Mario Draghi.

Scholz called on the EU to take a decision on Ukraine's candidate status "in the spirit of unity". "It is clear that the road to the EU will not be easy, but that many criteria must be met by each candidate who will take this road," said Scholz. "This affects the rule of law and democracy, but also all the other regulations that we in Europe have set for each other."

But the German chancellor's attention is also focused on the Western Balkans, where Scholz paid a recent tour. He has already said that we must be fair to the Western Balkans and keep our promises. In an interview with dpa, he said that he hopes that the EU summit next week will give another impetus to the countries of the Western Balkans, which have been waiting for EU membership for two decades. "We must show the countries of the Western Balkans that we take it seriously. Albania and Northern Macedonia meet all the criteria for opening concrete negotiations for EU membership, they must start now."

Statusi i vendit kandidat mund të jepet vetëm me një votë unanime. Për zbutjen e këtij parimi ka prej kohësh shumë diskutime në BE. Problemi është, se edhe për reformimin e vendimit unanim duhet që të vendosin njëzëri krerët e shteteve dhe qeverive në BE. Parlamenti Europian kishte kërkuar para një jave reforma të zgjeruara të konventës europaine dhe të hiqet dorë nga parimi i vendimit unanim gati në të gjithë fushat e politikës.

Samiti i G7-Gipfel do duhet të forcojë bashkëpunimin dhe demokracinë

Samiti i BE është vetëm fillimi i një serie samitesh brenda një jave. Pas tij pasojnë samiti i G7-s dhe ai i NATO-s. Në samitin e G7-s, në të cilin janë bashkuar demokracitë e fuqishme ekonomike, Gjermania mban presidencën e radhës. Scholz është mikpritësi i G7-s nga 26-28 qershor në kështjellën Elmau në Bavari. Ai do të vendosë si pikërëndesë aty bashkëpunimin mes demokracive në të gjithë botën. "Një sukses i rëndësishëm do të ishte, nëse samiti shërben si pikënisja e një vështrimi të ri në botën e demokracisë.", tha Scholz.

The meaning of democracy is reduced, if only Western democracies are associated with it, ie the G7 countries, Germany, USA, Canada, France, Great Britain, Italy and Japan. "The big powerful democracies of the future are in Asia, Africa, South America and they will be our partners," Scholz said. "We have to keep the whole globe in mind and not just a reduced look at Europe, North America and Japan. The world in the next 30 years will have more centers of power." a central role, this is a big step forward. "