Politikë

The resolution against Dick Marty's report is already in the Council of Europe

The resolution against Dick Marty's report is already in the Council of

Prime Minister Edi Rama published today the document through which Albania officially requests the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to review Resolution 1782 (2011) and to declare unfounded the accusations of illegal trafficking of human organs during the Kosovo Liberation War in Dick Marty's report.

The resolution against Dick Marty's report is already in the Council of

Rama writes on "Facebook" that through this request, our country reaffirms its steadfast will to help justice and to support any effort that aims to reveal the truth about the infamous report that has today imprisoned the former President of Kosovo in The Hague. .

The resolution against Dick Marty's report is already in the Council of

The resolution against Dick Marty's report is already in the Council of

Full status of Edi Rama

"SHQIPËRIA i kërkoi zyrtarisht Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës të rishikojë Rezolutën 1782 (2011) dhe të shpallen të pabazuara akuzat për trafikim të paligjshëm të organeve njerëzore gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës! Në dritën e zhvillimeve të kësaj dekade, fakteve, provave dhe informacioneve të përditësuara, sikurse edhe falë angazhimit, gatishmërisë dhe bashkëpunimit të plotë të Shqipërisë dhe Kosovës në shërbim të së vërtetës dhe vendosjes së drejtësisë, raporti famëkeq i Dick Marty-t nuk mund të gëzojë më rezolutën mbështetëse në fuqi.

Kuvendi i Shqipërisë ka përcjellë zyrtarisht në Këshillin e Evropës, rezolutën “Mbi pabazueshmërinë e pretendimeve për trafikimin e paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri”, miratuar unanimisht në Kuvendin e Shqipërisë më 21 korrik 2022.

Rezoluta u është dërguar:

Vendeve anëtare dhe atyre me statusin e vëzhguesit të Këshillit të Europës;

Sekretares së Përgjithshme të Këshillit të Evropës;

Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës;

Presidentit dhe zv/presidentëve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës;

Sekretares së Përgjithshme të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës;

Komitetit për Çështjet Politike dhe Demokracinë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës;

Komitetit për Çështjet Ligjore dhe të Drejtat e Njeriut në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës.

Shqipëria i kërkon Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës të realizojë një raport vijues (folloë up report) dhe si rrjedhojë një rishikim thelbësor të Rezolutës 1782 (2011).

Albania reaffirms its steadfast will to help justice and to support any effort aimed at discovering the truth and considers this initiative a meaningful expression of this will."

In the last plenary session of the last session on July 21, the Assembly of Albania approved with 125 votes in favor the resolution against Dick Marty's report on organ trafficking by the leaders of the KLA.