Politikë

The agreements signed today between the Government of Kosovo add 19 common points of cooperation

The agreements signed today between the Government of Kosovo add 19 common

The agreements signed on Monday between the two governments of Albania and Kosovo aim to deepen cooperation in the fields of education, energy, agriculture, customs, road infrastructure, transport, health, defense and justice.

The agreements signed today between the Government of Kosovo add 19 common

At the eighth meeting of the two governments, with the motto "United", was presented the project of connecting the new commercial port in Porto Romano and the railway line Durrës - Pristina with a dry port in Pristina, which was considered a very important for trade exchange for the whole Balkan region.

The agreements signed today between the Government of Kosovo add 19 common

In today's meeting, the governments of both countries agreed to hold a joint meeting of the two parliaments in November, when Albania marks the 110th anniversary of Independence.

19 intergovernmental agreements between Albania and Kosovo:

- Co-financing agreement between the Ministry of Infrastructure and Energy of the Republic of Albania and the Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure of the Republic of Kosovo for the feasibility study and the project-idea for the Durrës-Prishtina railway connection.

-Administrative agreement for the implementation of the social security agreement between the Republic of Albania and the Republic of Kosovo.

-Protokoll ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Brendshme të Republikës së Kosovës për implementimin e kontrollit të përbashkët kufitar dhe pagesën e shpenzimeve gjatë punëve të kryera në pikën e përbashkët të kalimit kufitar Morinë/Kukës (Vërmicë/Prizren).

-Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e zbatimit të programeve të mbështetjes për bujqësinë dhe zhvillimin rural ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Kosovës.

-Marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbim përvojash në proceset teknike ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Kosovës.

-Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Republikës së Kosovës për pranimin e studentëve në institucionet e arsimit të lartë të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës.

-Marrëveshje për bashkëpunimin në fushën farmaceutike dhe të pajisjeve mjekësore ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Kosovës.

-Marrëveshje për bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë për shërbimin e ndërsjelltë ndërkufitar ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Kosovës.

-Protokoll ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme te Republikës së Kosovës për regjimin e trafikut lokal të kufirit në zonat kufitare ndërmjet kufirit shtetëror të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës.

-Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës për bashkëpunim në fushën e gjendjes civile.

-Deklaratë e përbashkët e Ministrave të Drejtësisë të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës.

-Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së Republikës së Kosovës për krijimin e një platforme të përbashkët digjitale të informacionit dhe promovimit turistik.

-Memorandum mirëkuptimi për sektorin e energjisë ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Ekonomisë së Republikës së Kosovës.

-Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë së Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Republikës së Kosovës për vlerësimin e gjendjes dhe përmirësimin e rrugëve të fshatrave ndërkufitare që lidhin zonat kufitare Shqipëri-Kosovë.

-Marrëveshje ndërmjet Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës për bashkëpunim në fushën e rinisë.

-Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës për bashkëfinancimin e projektit madhor në albanologji enciklopedia shqiptare.

-Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë të Repubklikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Ekonomisë së Republikës së Kosovës për bashkëpunim mbi zhvillimin e terminalit Lungomare të Vlorës.

-Marrreveshje ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Kosovës për bashkëpunimin në fushën e kërkim shpëtimit malor dhe ujëra territorale.

-Memorandum of cooperation between the Ministry of Finance and Economy of the Republic of Albania and the Ministry of Finance, Labor and Transfers of the Republic of Kosovo for the establishment of a joint working group for customs union.

The agreements signed today between the Government of Kosovo add 19 common

The agreements signed today between the Government of Kosovo add 19 common

The agreements signed today between the Government of Kosovo add 19 common

The agreements signed today between the Government of Kosovo add 19 common