Politikë

The loss is yours! That is why we believe that Majlinda Bregu is with Basha

The loss is yours! That is why we believe that Majlinda Bregu is with Basha

She did not speak nominally, but it is so understandable when Majlinda Bregu lists the criteria of a leader and the one who does not deserve to have a picture among the leaders, and we believe that she means Lulzim Basha when in 'Reflections' by Sokol Shameti he talks about the features that there must be a leader.

'The leader cannot be the owner. The leader is the owner, or the leader is the owner when he has a business of his own, and here then is another story that you expect the team and team to work for you. But the leader has a vision, the leader has a sense of responsibility, the leader must have and must be a man who sacrifices, there must be a kind of unconditional love that gets there when he thinks last of himself and thinks of the common good and the mission it has undertaken to accomplish '.

Being a leader is a goal of many, but leadership is not for everyone, where does a good leader differ from a bad leader?

Majlinda Bregu: In fact, I am impressed by the choice you have made of all political figures when not necessarily every one of them deserves to be called a leader in the course of human history, there are dictators, fascists, democratic leaders, authoritarians, but all have hoped, dreamed or in a certain moments of history have believed that they were leading based on ideologies which were utterly destructive to the world of mankind or even in moments which were interesting. For example, one moment I remember, George Bush when he admitted defeat and sealed the election result in America by congratulating the winner or opponent. Yet I say there… so what makes a man a good leader? Makes sacrifice and responsibility. Because leadership and the leader is more or less like the parent,

While at a loss the responsibility is yours. Does a leader, a leader, or a leader have and should be held accountable even if he has not done anything wrong? This is what distinguishes a leader from a boss or a man who commands or leads a team. I'm sorry that in fact today in general leadership tends to be confused with ownership, when you have leadership, leader and owner. The leader cannot be the owner. The leader is the owner, or the leader is the owner when he has a business of his own, and here then is another story that you expect the team and team to work for you. But the leader has a vision, the leader has a sense of responsibility, the leader must have and must be a man who sacrifices, must have a kind of love in the form of agape,

Lideri duhet të jetë konfident se është e pamundur të jesh një njeri që nuk ke besim tek vetja, nuk e njeh veten, nuk reflekton dhe të jesh lider i mirë. Dhe jo të gjithëve të cilëve iu jepet një shans për të drejtuar apo ju dhurohet një mundësi për të drejtuar, ose ata të cilët luftojnë për të marrë një pozicion lideri, përfundojnë në fund të ciklit të tyre të lidershhipit si liderë të mire. Sepse lideri i mrë duhet të ketë një funksion që mbase njerëzit e zakonshëm mbase nuk e kanë, është si prindi i cili në rast se nuk ka ushqim të mjaftushëm duhet të mendojë së pari të ushqejë fëmijët, pra lideri i mirë duhet të ketë mundësinë; e para të njohë veten, e dyta të pranojë që demokracia ka rregulla dhe të ketë një plan një vizion, dhe një strategji. Të mos shohë nga këtu deri tek cepi i murit, por të shokë këtu edhe se ku do ta çojë grupin e tij, qoftë ai grup politik, qoftë ai vend, qoftë edhe një biznes në këtë rast.

* Tiranapost.al.