Opinion

Umberto Eco: Idiots and responsible press

Ju lutem mbani parasysh që ideja ime për idiotët nuk kishte konotacione negative. Askush, me pak përjashtime, nuk është idiot për nga profesioni, por dikush që është bakall i shkëlqyer, mjek i shkëlqyer, apo një punonjës banke i shkëlqyer, mund të thotë disa broçkulla për gjëra që as nuk i njeh dhe as nuk i di, apo as nuk i ka menduar mjaftueshëm. Reagimet në Internet janë të menjëhershme, pa lënë kohë për reflektim.

Umberto Eco: Idiots and responsible press

By Umberto Eco

I am very amused by a news item that came out on the Internet about idiots. For those who have not followed it, it was reported in the online media and in the print media that in a so-called lecture, I have stated that the Internet is full of idiots. This is not true. The lecture was on a completely different topic, but it demonstrates how the news is distorted when circulating in newspapers and on the Internet.

The news about the idiots came out during a press conference, when while answering a question, I made a quite reasonable and logical observation. Of the planet's seven billion inhabitants, there are an inevitable number of idiots, many of whom are accustomed to communicating their rambling to friends or relatives at the bar, so their opinions are limited to a certain circle. A significant number of these people can already express their thoughts on social media. That is why such opinions reach large audiences, and merge with many other opinions, which are expressed by reasonable people.

Please note that my idea of ??idiots had no negative connotations. No one, with a few exceptions, is an idiot by profession, but someone who is an excellent grocer, an excellent doctor, or an excellent bank clerk can say some broccoli about things he neither knows nor knows, or has not even thought about them enough. The reactions on the Internet are immediate, leaving no time for reflection.

It's right for the Internet to give space to those who have nothing reasonable to say, but the excess of stupidity is filling the ranks. And some obscene reactions I have seen on the Internet, confirm my claim. In fact, someone reported that I said that the Internet offers the same fame, both for the thoughts of a fool and that of a Nobel Prize winner, and all of a sudden a futile debate started, which went viral. , on whether or not I had accepted the Nobel Prize - while no one even bothered to open Wikipedia. All of this shows how inclined people are to talk, without stopping to think. In any case, the number of idiots can now be quantified: 300 million. Wikipedia has reportedly lost 300 million users recently.

Përdoruesi normal i Internetit duhet që të jetë i aftë të rrokë dallimin mes ideve jokoherente dhe të artikuluara mirë, dhe këtu lind problemi i filtrimit të informacionit. Nuk lidhet vetëm me opinione të shprehur në blogje apo Twitter, por është një çështje urgjente për të gjitha faqet e internetit, ku mund të gjesh informacion që është i besueshëm dhe i dobishëm, por gjithashtu – dhe sfidoj këdo që dëshiron ta mohojë – edhe përçartje të gjithfarëlloji, rrëfime për komplote joekzistente, mohime të Holokaustit, racizëm, informacion që është i rremë nga pikëpamja kulturore.

Si mund ta filtrosh informacionin? Secili prej nesh e ka aftësinë ta filtrojë informacionin, kur shohim faqe interneti që merren me tema për të cilat kemi njohuri, por unë i pari do e kisha problem të dalloja, nëse një faqe interneti thotë të vërtetën apo gënjen, kur shkruan për Teorinë e Fijeve. As edhe shkollat nuk munden t’u mësojnë nxënësve si të filtrojnë informacionin, përderisa mësuesit janë në të njëjtin pozicion si unë, dhe ata që japin mësim gjuhën greke mund të gjenden të pambrojtur, kur lexojnë një faqe që shkruan për teorinë e katastrofës së Luftës së Tridhjetë Viteve.

Ka vetëm një zgjidhje. Gazetat janë shpesh skllave të Internetit, pasi aty gjejnë lajme dhe histori që shpesh rezultojnë false, duke i dhënë kështu një zë rivalit të tyre më të madh – dhe duke e bërë këtë gjithmonë më vonë se sa Interneti. Në vend të kësaj, ato duhet t’i dedikojnë dy faqe çdo ditë analizës së website-ve, në po të njëjtën mënyrë siç bëjnë vlerësime të filmave apo librave, duke nxjerrë në pah faqet që janë virtuoze dhe ato që nxjerrin lajme të gënjeshtërta apo komplote pa lidhje. Kështu do të bënin një shërbim të vyer publik, e madje mund të bindin edhe ata shumë përdorues të Internetit që po u ikin gazetave, që të rikthehen.

For such a venture, a newspaper would need a team of analysts, many of whom would have to come from abroad. It would cost, but it would provide a valuable cultural service and give the press a new purpose.

Umberto Eco - Detached from the book "Chronicles of a liquid society"

* Article published on bota.al