Opinion

A bold new Europe ?!

Për një kohë të gjatë, ka pasur një ndarje mes metodologjisë dhe aspekteve politike të integrimit në BE, e cila është vënë në provë tani me thirrjet për anëtarësim të shpejtë në BE të Ukrainës dhe ritmin e breshkave të pranimit të Ballkanit Perëndimor.

A bold new Europe ?!

By Majlinda Bregu / The Occupation of Ukraine - a rude awakening, above all for the citizens of Ukraine, has sent a wave of trembling, shock and horror across Europe. Most Europeans, for decades, understood peace, in the words of Yuval Harari, not as a lack of war, but as an impossibility of having war. I say most because we in the Western Balkans know the monstrous bitter taste of war that even though 30 years have passed can not be easily erased from memory.

We are living in a time of great change in geopolitical architecture. The united response on the eve of the invasion, for the first time in a long time, reaffirmed that the EU, indeed, not only has the capacity, but needs it to do so. This moment is also the center of gravity for the future of the Western Balkans, showing that the Western Balkans can contribute to solutions to key transnational issues by giving its weight to global multilateral efforts.

However, the Western Balkans are in a long line of waiting for EU membership. As the EU accession process progresses, the current times remind us that the European perspective is not only a matter of socio-economic progress and prosperity, but also a matter of continent security and stability.

Ukraine, under the shadow of the Russian occupation, submitted the formal application for immediate EU membership with a special and fast procedure. Ukraine's request was immediately followed by formal applications from Georgia and Moldova.

The geopolitical context reminds us that EU membership is not just a methodological process of legislative approximation, but also a political act. And a political act does not take life without action.
To be European is to feel that way and to be a member of the values ??and vision of the Union.
I do not want to underestimate the protracted process of rapprochement with the EU. But for a long time, there has been a divide between the methodology and the political aspects of EU integration.

Përmbushja e kërkesave teknike nuk i dha Kosovës, liberalizimin e vizave, as fillimin e negociatave Shqipërinë dhe Maqedonisë së Veriut. Mungesa e konsensusit brenda BE-së për këto çështje, dhe ritmi i breshkës së procesit të pranimit, krijoi përshtypjen se Ballkani Perëndimor është një lavjerrës që ende mund të vijojë të tundet nga ata që guxojnë për ta bërë një gjë të tillë.

Më pak qytetarë çdo vit, 24%, besojnë se integrimi i ekonomive të tyre përkatëse në BE do të ndodhë së shpejti. Duke pasur parasysh ngjarjet e fundit, askush nuk mund të pretendojë se kjo nuk përbën shqetësim për të ardhmen dhe sigurinë e BE.

Përveç sfidimit të mjedisit të paqes dhe sigurisë në Evropë, varfëria dhe pabarazitë ekzistuese në të ardhura në Ballkanin Perëndimor do të zgjerohen për shkak të inflacionit dhe rritjes së çmimeve të ushqimit dhe të energjisë.

Për më tepër, inflacioni në eurozonë do të transferohet gjithashtu në Ballkanin Perëndimor. Nuk dihet ende me siguri nëse ndikimi i përgjithshëm që lufta do të ketë në ekonomitë e Ballkanit Perëndimor do të çojë në stagflacion. E mira dhe e keqja shkojnë bashkë vijojmë t’i themi ne vetes. Por kohët e këqija kanë një ndikim më të rëndësishëm. Problemi është kur duhet të themi që po jetojmë kohë të mira. Nxitja e frikës nuk do të ndihmojë askënd, ndërsa jetojmë krizën e dukshme me thirrje për reflektim mbi sfidat, dobësitë dhe perspektivën e "afrimit më të afërt" me BE.

Motoja: "Dyert janë të hapura", do të ketë vetëm efektin e aspirinës nëse nuk bashkohet me një thirrje për përshpejtimin e udhëtimi drejt anëtarësimit në BE, si dhe përshtatjen me politikat, programet dhe tregun e BE-së si pjesë e procesit të pranimit. Ballkani Perëndimor tashmë e ka filluar këtë udhëtim duke kombinuar përpjekjet për të ndërtuar tregun e përbashkët po ashtu si tregu unik i BE-së, duke mbajtur kufijtë e hapur përmes korsive të gjelbra për ushqim dhe ilaçe gjatë pandemisë, duke krijuar një zonë ku roaming është zero, duke u bashkuar me zonën e vetme të pagesave të reja, duke arritur njohjen e ndërsjellë në shërbime të ndryshme dhe licencat me BE, etj.

Unë e konsideroj këtë qasje si një gjë që "duhet të ndodhë" në vend që t'i nënshtrohem impulsit "duhet bërë" të debateve se sa kohë do t'i duhet Ukrainës, Moldavisë, Gjeorgjisë dhe Ballkanit Perëndimor deri në anëtarësimin përfundimtar në BE.

Ne e dimë se duhet të mësohemi të jetojmë me një ndjenjë të pasigurisë së vazhdueshme. Marrëdhëniet e mira mes Ballkanit Perëndimor dhe BE-ja mund të jenë ngushëlluese, por duhet të jetë inkurajuese për të ardhmen.

Elasticiteti në unitetin, solidaritetin, vendosmërinë, bashkëpunimin dhe shpërndarjen e miliarda eurove në Fondin Evropian të Mbrojtjes nga Komisioni Evropian ose Plani i Investimeve Evropiane për Ballkanin Perëndimor nuk mjaftojnë. Parakushtet për sigurinë dhe stabilitetin e BE-së shtrihen përtej kufijve të saj formalë. Ata vlejnë edhe për vendet aspirante.

We are Europeans not only because we agree with the values ??embodied in the treaties of the European Union.

We are Europeans because we choose to be. This does not mean that we are moving away from the merit-based EU accession process.

"Beyond geographical differences and boundaries, there is a common interest," said Jean Monnet.
And how right he was!

* RCC General Secretary.