Opinion

Don't teach your children to fear the world

Don't teach your children to fear the world
By Arthur C.Brooks/ If you are a parent, your biggest fear in life is probably that something will happen to one of your children. According to a 2018 survey by OnePoll, US parents spend an average of 37 hours a week worrying about their children. And the main concern is about their safety during the return to school.

This concern is logical, if you believe that security is a foundation that must be laid before dealing with other problems. The effects of this anxiety on modern parenting behavior can be seen quite clearly. According to a 2015 report from the Pew Research Center, parents say children should be at least 10 years old to play unsupervised in the backyard, 12 years old to stay home alone for 1 hour, and 14 years old to play unsupervised in a public park.

This is also reflected in what parents teach their children about the world. During a study published in the "Journal of Positive Psychology" in 2021, psychologists Jeremy Clifton and Peter Meindëll, found that 53 percent of respondents preferred to warn their children about the causes of the "dangerous world" that awaits them outside .

There is no doubt that these beliefs stem from the parents' best intentions. If you want your children to be safe (and therefore happy), then you need to teach them that the world is dangerous. In this way, they will be more alert and careful.

In fact, telling them this is detrimental to their health, happiness and success. The view that the world is largely uncertain or dangerous is what some psychologists call a "primary belief about the world." Clifton and Meindell say that if a child is led to believe that the world is dangerous, it will greatly affect the way he sees other parts of life, relationships and work.

So he will be more suspicious of other people's motives. For example, he will be less likely to do things that he thinks might put him at risk, such as going out with friends. Although most hope that warning about the dangers of the world will help children, the evidence shows that this approach causes just the opposite.

In the same study, Clifton and Meindell show that people who hold negative primary beliefs about the world are less healthy than their peers, are more often sad, more likely to become depressed, and are less satisfied. with their lives.

Po ashtu ata të mos pëlqejnë punët që bëjnë, dhe të kenë një rendiment më të dobët se kolegët e tyre që kanë një pikëpamje më pozitive mbi botën. Një shpjegim për këtë është se njerëzit në rrethana të këqija (varfëri, sëmundje etj.) kanë edhe rezultate të këqija, por dhe më shumë arsye për të frikësuar.

Por siç argumentojnë Klifton dhe Meindëll, besimet parësore mbi botën, mund të ndërveprojnë edhe me rezultatet që arrin dikush në jetë. Një njeri ka të ngjarë të vuajë shumë më tepër, kur është gjithmonë vigjilent ndaj rrezikut dhe në përpjekje për ta shmangur atë.

Mësimi i fëmijëve se bota është e rrezikshme, mund t’i bëjë ata më pak tolerantë ndaj të tjerëve. Për të hequr dorë nga ky model, prindërit – dhe cilido që ndërvepron me fëmijët – duhet të punojnë për të kultivuar tek ata ndjenjën e sigurisë. Dhe këtu mund t’iu ndihmojnë 3 këshilla.

1. Shëroni veten

Prindërit mund t’i ushqejnë fëmijët e tyre me pikëpamje negative mbi botën, pasi ata vetë kanë pikëpamje të tilla. Dhe kjo mund të ndodhë lehtësisht në një botë ku bombardohemi çdo ditë me lajme dhe informacione, të cilat studimet i kanë lidhur me shqetësimin, ankthin dhe depresionin.

Dhe hulumtimet tregojnë se shumë prindër ua përcjellin ankthin fëmijëve të tyre. Një nga mënyrat për të zbutur frikën tonë, është thjesht të shohim faktet. Siç shprehet gazetari Kristofer Ingraham, të qenit fëmijë në Amerikë nuk ka qenë kurrë më i sigurt se sot.

Që nga viti 1935, numri i vdekjeve të fëmijëve midis moshës 1–4 vjeç ka rënë nga 450 në 30 për 100.000 banorë aktualisht. Ai është përgjysmuar që nga viti 1990, dhe rëniet tek grupmoshat e tjera janë po aq mbresëlënëse. Përdoreni këtë njohuri për të kundërshtuar fokusin e pamëshirshëm të medias mbi frikën dhe rrezikun.

2. Jini specifik dhe proporcionalë

Të rriturit duan që t’u mësojnë të rinjve se si të jenë të sigurt përballë kërcënimeve. Por studimet tregojnë se një qasje plot frikë ndaj botës, mund t’i bëjë ata më pak të aftë për ta bërë atë. Nëse dëshironi ta paralajmëroni fëmijën për ta përgatitur atë më mirë për jetën, përqendrohuni tek një rrezik specifik me të cilin mund të përballet, dhe si ta trajtoni atë.

Në vend se t’i thoni “Kujdes, njerëzit do të përpiqen të përfitojnë nga ty kur të jesh nëgjimnaz”, thojini “Nëse dikush përpiqet të të joshë të pish shumë alkool, atëherë shmangeni atë person”.

Kur duhet t’i flisni fëmijës për një kërcënim, sigurohuni që ta ruani proporcionalitetin.

Për shembull, unë nuk dua që dikush të sillet keq me fëmijët e mi më shumë sesa një prind tjetër. Ata e dinë këtë. Por nuk më ndihmon të them se fjalët armiqësore i bëjnë ata të pasigurt. Konflikti social është diçka e pashmangshme. Ndaj t’i frikësosh fëmijët me të si një kërcënim ekzistencial, do të thotë t’u japësh atyre një besim parësor negativ, duke i bërë ata më pak rezistentë ndaj sfidave.

3. Kundërveproni nga jashtë ndaj pikëpamjeve të errëta mbi botën

Gati çdo ditë që vajza ime ishte në shkollën e mesme, mësuesit i mësonin se bota është e rrezikshme. Pra i flisnin mbi njerëzit e këqij, forcat e rrezikshme në natyrë, dhe mbi një të ardhme të zymtë që e priste SHBA-në. Ajo na i tregonte çdo mbrëmje kur hanim darkë tëgjitha këto gjëra, dhe unë vëreja me shqetësim pesimizmin e saj në rritje.

Ndaj bashkë me gruan, nisëm që t’i kundërvihemi qëllimisht narrativës së frikshme. Nuk i hodhëm poshtë kërcënimet. Por u përpoqëm të ishim më specifikë në lidhje me sjelljet e mira që shihnim dhe mënyrat se si sot bota është më e sigurt dhe më e begatë sesa dikur.

Working hard to avoid inducing fear in children is a positive thing. But we should all be able to do better than that, and try to cultivate a positive primary belief that can really improve their lives.

This is why I often turn to the words of the Chinese philosopher Lao Tzu. "Through love, one does not fear the world" - he wrote in Tao Te Ching. So instead of teaching our children such fears, let's teach them love, which neutralizes fear and creates something good in its place. So tell them that humans are made for love, that we all long for it, and that we can find something to love in almost everyone we meet.

*Originally published on Bota.al