Opinion

Is it possible to repair the damage we have done to the Earth?

Is it possible to repair the damage we have done to the Earth?

By Scott Denning / Sometimes it seems that humans have damaged the Earth so much that things are irreparable. But our planet is an extraordinary system in which energy, water, carbon and many other elements flow and nourish life. It is about 4.5 billion years old and has undergone major changes.

At some point in Earth's history, fires burned large areas. In other eras, most of it was covered in ice. Meanwhile, there have been mass extinctions that wiped out almost every living thing from the Earth's surface.

The Earth's climate has changed from extremely warm periods without ice in the polar regions, to phases when most of the planet was frozen. Our planet is very resilient and the damage caused can be repaired over time.

But the problem is that his self-repair systems are very, very slow. The earth will resist, but the problems of the people are more urgent. Humans have damaged systems, which guarantee our lives in many ways. We have polluted the air and water, scattered plastic waste and other debris across land, oceans and rivers, and destroyed habitats for plants and animals.

But we know how to help natural processes clean up a good portion of this waste. And since 50 years ago when people started to become aware, there has been a lot of progress in this regard. But there are still many problems to be solved.

Some contaminants like plastics have been active for thousands of years, so it is much better to stop dumping them than to try to collect them and dispose of them later.

Dhe zhdukja e shumë specieve është e përhershme. Prandaj mënyra e vetme efektive për ta zvogëluar atë, është të jemi më të kujdesshëm në mbrojtjen e kafshëve, bimëve dhe specieve të tjera. Dëmi më serioz që po i shkaktojnë njerëzit Tokës vjen kryesisht nga djegia e qymyrit, naftës dhe gazit, e cila e po e ngroh me ritme shumë të shpejta klimën e saj. Djegia e këtyre lëndëve djegëse me bazë karboni, po e ndryshon kiminë dhe fizikën themelore të ajrit dhe oqeaneve. Çdo copë qymyri apo litër benzinë që digjet lëshon në atmosferë dioksidkarboni. Ai e ngroh sipërfaqen e Tokës, duke shkaktuar përmbytje, zjarre dhe thatësira. Një pjesë e dioksidit të karbonit shpërndahet në oqeane duke i bëtë ato më acide, gjë që kërcënon zinxhirin ushqimor të oqeaneve.

Ndryshimet klimatike janë një problem, i cili do të përkeqësohet derisa njerëzit ta ndalin këtëproces. Më pas do të duhen shumë shekuj që klima të rikthehet si në formën që ishte përpara Revolucionit Industrial, kur veprimet njerëzore filluan ta ndryshojnë atë në shkallë të gjerë.

E vetmja mënyrë për të shmangur përkeqësimin e gjërave, është të ndalojmë emetimin e karbonit në atmosferë. Kjo do të thotë se shoqëritë duhet të punojnë shumë për të ndërtuar një sistem energjitik, që mund t’i ndihmojë të gjithë të jetojnë mirë pa pasur nevojë të djegin karbon.

Lajmi i mirë është se ne dimë sesi të prodhojmë energji pa emetuar në ajër dioksid karboni dhe ndotës të tjerë. Energjia elektrike e prodhuar nga energjia diellore, era dhe termocentralet gjeotermale është sot më e lira në histori. Një energji më e pastër mund ta ndalë shumë shpejt përkeqësimin e ndotjes së ajrit nga karboni.

Kjo do të kërkojë makina dhe trena elektrikë, ngrohje, gatim dhe fabrika që punojnë me elektricitet. Po ashtu do të na duhen lloje të reja sistemesh të transmetimit dhe ruajtjes për ta transportuar gjithë këtë energji elektrike të pastër nga vendi ku prodhohet deri në vendin ku do të përdoret.

Pjesa tjetër e ndotjes karbonike mund të pastrohet përmes një menaxhimi më të mirë të fermave dhe pyjeve, që e ruan karbonin nën tokë dhe tek bimët, në vend se ta lëshojë atë në atmosferë.

This is also a problem that scientists know how to solve. The land will certainly be able to repair the damage it has caused, but this can take a very long time. The best way to get started is for everyone to do their part to avoid aggravating the damage.

Article published on Bota.al