Opinion

Does evolution ever go in the opposite direction?

Does evolution ever go in the opposite direction?

By Michael Dhar/

Evolution has produced amazingly complex features, from the neuron-filled octopus arms to the mammalian ear. But can evolution ever go "backwards", that is, returning complex creatures to earlier, simpler forms?

In so-called regressive evolution, organisms can lose some complex traits, thus evolving "backward" to simpler forms. But experts say that in fact evolution does not move in the opposite direction, in the sense of undoing evolutionary steps.

"The chances that the same evolutionary changes will be undone by returning to the former state are almost impossible," says William Jeffrey, a biologist at the University of Maryland, USA. Regressive evolution involves the loss of previously evolved forms of complexity, says Beth Okamura, a life sciences researcher at the Natural History Museum in London.

An extreme example comes from myxozoans, parasites with a very simple anatomy, no mouth, nervous system or gut, and very small genomes. "The simplest type of them are essentially individual cells," says Okamura.

Long classified as single-celled protozoa, myxozoans were found to be animals that had undergone regressive evolution. They evolved from cnidarians, a group of organisms that also includes jellyfish, losing many characteristics no longer needed for a parasitic lifestyle.

Thus, myxozoans may appear, at least morphologically, to have reverted to an earlier stage of their evolution, says Okamura. "They are turning into single-celled organisms," he said. However, the evolutionary process does not retrace its steps in a regressive evolution, Jeffrey emphasizes.

Speciet që banojnë nëpër shpella i nënshtrohen shpesh evolucionit regresiv, duke humbur tiparet e tyre komplekse, si sytë, të cilat nuk nevojiten në mjedise të errëta. Por humbja e syve tek peshqit e shpellave, nuk nënkupton saktësisht një rikthim tek modeli i një paraardhësi të lashtë pa këto organe, thekson më tej Xhefri.

Përkundrazi, proceset që kanë prodhuar më parë syrin ndalen pjesërisht, duke e lënë njërin nga sytë e mbetur të tejmbushur me lëkurë. “Gjërat mund të duken sikur po shkojnë në drejtimin e kundërt. Por syri nuk rikthehet në gjendjen e mëparshme. Ai thjesht ndalon së evoluari më tej”- shton ekspeti.

Për më tepër, humbja e tipareve komplekse mund të shoqërojë një rritje më pak të dukshme të kompleksitetit, siç janë parazitët biokimikë që ata përdorin për të depërtuar brenda bujtësve të tyre shprehet Okamura. “Njerëzit e kanë shumë të lehtë të mendojnë për evolucionin në termat e asaj që shohin me sy… pra cilat janë tiparet morfologjike. Por ka edhe shumë karakteristika të tjera, të cilat ne nuk i shohim në nivelin fiziologjik dhe atë biokimik”- nënvizon ai.

Në rastin e peshqve të shpellave, humbja e syve mund të lërë në hije kompleksitetinalternativ. Organet që reagojnë ndaj dridhjeve shfaqen në sasi të mëdha tek këta lloje peshqish, duke ofruar një mënyrë për të ndjerë më shumë në mjedise të errëta.

Një pjesë e arsyes pse evolucioni nuk rikthehet pas në gjurmët e tij, është se përshtatjet çojnë në ndryshime të tjera, mendon Brajan Golding, biolog në Universitetin Mekmaster në Ontario, Kanada. Dhe kjo e bën shumë të ndërlikuar identifikimin e një ndryshimi specifik.

“Nëse bëni një ndryshim …do ta rregulloni mirë atë për t’u përshtatur, dhe kjo përshtatje do të ndërveprojë me gjene të tjera. Nëse e ndryshoni atë, duhet të ndryshohen të gjitha gjenet e tjera në mënyrë që të ndryshojnë evolucionin”- thotë Golding.

For example, in cave fish the original development of an eye may have come with changes not only in the proteins needed for the eyes, but also in nearby skull structures. Finally, experts cautioned that the term "regressive evolution" may misleadingly imply that evolution has a goal of creating more complex forms. However, evolution simply favors features that make an organism better suited to a given environment, Okamura says. In this way, even regressive evolution is ordinary evolution.

*Originally published on Bota.al