Evente

Tirana Marathon/ Here is the plan for the movement of vehicles on October 21-22

Tirana Marathon/ Here is the plan for the movement of vehicles on October 21-22

On October 22, Tirana will host the Tirana Marathon, the biggest sports event in the capital, for the seventh year. This year the Tirana Marathon welcomes more than 4,000 participants not only from Albania, but also from foreign countries, ready to challenge themselves and achieve important moments in their lives. In order to organize and run the largest sports activity that takes place in our country, the Municipality of Tirana, in cooperation with the State Police, has drawn up a plan of measures.

Vehicle movement plan:

1. Restriction of vehicle traffic on October 21, 2023 from 9:00 a.m. to 11:00 a.m., for the running of the "Marathon Fun Run" sports activity organized by the Municipality of Tirana, on the boulevard "Dëşmorët e Kombit" until the square "Skenderbej", with the exception of emergency vehicles and the State Police.

1.1. The circulation of vehicles will be done as follows:

- On "Lek Dukagjini" streets, "Mother Teresa" square, "Ibrahim Rugova" street, "Abdyl Frashëri" street and "Papa John Paul II" street.

- At the intersection of "Abdyl Frashëri" street with "Ibrahim Rugova" street, forced directions in function of traffic suspension in the segment of "Abdyl Frashëri" street with exit to "Dëshmorët e Kombit" boulevard.

- At the intersection of "Bajram Curri" boulevard with "Ibrahim Rugova" street, forced right direction.

- At the intersection of "Myslym Shyri" street and "Ibrahim Rugova" street. forced right direction.

- At the intersection of "Ismail Qemali" street with "Pope John Paul II" street, forced directions in function of traffic suspension in the segment of "Ismail Qemali" street with exit to "Dëshmorët e Kombit" boulevard.

1.2. The movement route of the urban line vehicles will be suspended along the entire "Dëshmorët e Kombit" boulevard and "Mother Teresa" square, as well as in all road segments that intersect with the aforementioned route, as follows:

-Line No. 1/A "Headquarters — Crystal — Center — Allias Train Station" and,

-Line No. 1/B "Kodra e Diellit 2 — Kristal — Center — Train Station — Allias" deviates to "Willson" square to continue back to "Sami Frashëri"-"Myslym Shyri"-"Ibrahim Rugova" streets — "Gjergj" boulevard Fishta", and the rest of the route to the intersection of the Ministry of Justice.

- Line No. 2 "TEG - Old Sauk - Zoo - Former - Train Station" diverts to "Willson" Square.

- Line No. 3 "Kashar - Yzberisht - Center" deviates to "e Kavaja" street at the intersection with "Ibrahim Rugova" street (Bank of Albania) and to Cafe "Flora" - "Mine Peza" street - "e Durrës" street.

- Line No. 4 "Centre - QTU - Megatek - City Park" deviates from "Karl Topia" square - "Zogu 1" - from "Fortuzi" - Durrës street.

- Linja Nr. 5/B “Institut – Qendër” devijon nga sheshi “Karl Topia” – bulevardi “Zogu I” - rruga “Fortuzi” – rruga “e Durrësit.

- Linja Nr. 8 “Ish-Stacioni i Trenit – Qendër – Sauk i Ri/ Sauk i Vjetër/ Sanatorium – TEG” devijon në kryqëzimin e Elbasanit – “Ismail Qemali” – bulevardi “Bajram Curri” – rruga “e Elbasanit”.

- Linja Nr. 9 “Qyteti Studenti – rruga “Jordan Misja” devijon në kryqëzimin e rrugës “së Elbasanit – rrugën “Ismail Qemali” – rrugën “Papa Gjon Pali II” – bulevardi “Bajram Curri” –rruga “e Elbasanit” dhe pjesa tjetër e itinerarit bulevardi “Zogu I” – rruga “Fortuzi” – rruga “Mine Peza”.

- Linja Nr. 10/A “Materniteti i Ri - Qendër – Ish-Fusha e Aviacionit” devijon te ura e rrugës “së Elbasanit” dhe pjesa tjetër te rruga “e Kavajës” në kryqëzim me rrugën “Ibrahim Rugova” (Banka e Shqipërisë).

- Linja 10/B “Qendër – Mihal Grameno – Qendër” devijon te ura e rrugës “së Elbasanit”

- Linja Nr. 12/A “Uzina Dinamo e Re – Sharrë” devijon në kthim te rruga “e Kavajës” në kryqëzim me rrugën “Ibrahim Rugova” (Banka e Shqipërisë) dhe pjesa tjetër “Zogu I” – “Fortuzi” – “Mine Peza”.

- Linja 12/B “5 Maji – Sharrë” devijon në kthim te rruga “e Kavajës” në kryqëzim me rrugën “Ibrahim Rugova” (Banka e Shqipërisë) dhe pjesa tjetër bulevardi “Zogu I” – rruga “Fortuzi” – rruga “Mine Peza” – Unazë – rruga “5 Maji”

- Linja Nr. 13 “Tirana e Re” sipas sensit orar të devijohet në rrugën kryqëzimin me rrugën “Myslym Shyri” drejt “Librit Universitar” në kthim te sheshi “Willson”.

- Linja Nr. 14 “Unaza” të devijojë te ura e rrugës “së Elbasanit” dhe ura e rrugës “Sami Frashëri” - Linja Nr. 15 “Kombinat – Kinostudio” të devijojë te rruga “e Kavajës” në kryqëzim me rrugën “Ibrahim Rugova” (Banka e Shqipërisë) dhe pjesa tjetër në kryqëzimin me “Unazën e Vogël” të vazhdojë drejt (mbrapa TOB).

2. Kufizimin e qarkullimit të automjeteve në datën 22 Tetor 2023 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 për mbarëvajtjen e aktivitetit sportiv “Maratona e Tiranës 2023” të organizuar nga Bashkia Tiranë, në akset e mëposhtme:

- Në sheshin “Nënë Tereza” duke vazhduar në të gjithë bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, rruga “Gjergj Filipi”, rruga “Papa Gjon Pali II”, rruga “Ismail Qemali”, bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, bulevardi “Bajram Curri”, kryqëzimi me rrugën “e Elbasanit”, rruga “George W. Bush”, rruga “Abdi Toptani”, bulevardin “Zogu I”, “Bulevardi i Ri”, rruga “Ded Gjo Luli”, rruga “e Durrësit”, rruga “e Kavajës”, rruga “Myslym Shyri”, bulevardi “Zhan D'Ark” nga kryqëzimi me urën e Gjykatës së Rrethit Tiranë deri te ura Taiwan, bulevardi “Bajram Curri” nga kryqëzimi me urën e Gjykatës së Rrethit Tiranë deri te ura Taiwan, rruga “Ibrahim Rugova” dhe rruga “Lek Dukagjini”, më përjashtim të mjeteve të emergjencës dhe Policisë së Shtetit.

2.1 Qarkullimi i automjeteve, do të bëhet sipas planit të lëvizjes bashkëlidhur kësaj urdhërese si më poshtë:

- Në Unazën e Mesme përveç segmentit ura e Gjykatës së Rrethit Tiranë deri tek rruga “e Elbasanit”, rruga “Luigj Gurakuqi”, rruga “e Dibrës, rruga “e Barrikadave”, rruga “Mine Peza”, rruga “e Kavajës” nga Ura teknologjike deri te rruga “21 Dhjetori”, rruga “Vaso Pasha”, rruga “Ismail Qemali”, nga kryqëzimi me rrugën “Vaso Pasha” deri te rruga “Sami Frashëri”, rruga “Abdyl Frashëri” nga kryqëzimi me sheshin “Willson” deri te rruga “Vaso Pasha”.

- Në kryqëzimin e rrugës “së Elbasanit” dhe bulevardin “Zhan D'Ark” me drejtime të detyruara përkatësisht djathtas dhe majtas.

- Në kryqëzimin e rrugës “së Barrikadave” me rrugën “e Dibrës”, drejtime të detyruara në funksion të pezullimit të qarkullimit në segmentin e “Unazës së Vogël” me dalje në bulevardin “Zogu I”.

- Në kryqëzimin e bulevardit “Zogu I” me rrugën “Fortuzi”, drejtime të detyruara në funksion të pezullimit të qarkullimit.

- Në rrugën “Mine Peza”, drejtime të detyruara në funksion të pezullimit të qarkullimit në segmentin e rrugës “së Durrësit”.

- Në kryqëzimin “21 Dhjetori”, drejtime të detyruara në funksion të pezullimit të qarkullimit në segmentin e rrugës “së Kavajës”.

- Në rrugën “Myslym Shyri” me rrugën “Sami Frashëri”, drejtim i detyruar në funksion të pezullimit të qarkullimit në segmentin e rrugës “Myslym Shyri” në dalje me unazën.

- Në kryqëzimin “Vasil Shanto”, drejtime të detyruara në funksion të pezullimit të qarkullimit në segmentin e bulevardit “Bajram Curri”.

- Në kryqëzimin e rrugës “Pjetër Bogdani” me rrugën “Vaso Pasha”, drejtime të detyruara në funksion të pezullimit të qarkullimit në segmentin e rrugës “Pjetër Bogdani” me dalje në rrugën “Ibrahim Rugova”.

- Në kryqëzimin e rrugës “Abdyl Frashëri” me rrugën “Vaso Pasha”, drejtime të detyruara në funksion të pezullimit të qarkullimit në segmentin e rrugës “Vaso Pasha” me dalje në rrugën “Ibrahim Rugova”.

- Në kryqëzimin e rrugës “Adem Jashari”, drejtim të detyruar në funksion të pezullimit të qarkullimit në segmentin e rrugës me dalje në rrugën “Ibrahim Rugova”.

2.2.Itinerari i lëvizjes së mjeteve linjave urbane do të devijohet si më poshtë:

-Linja Nr. 1/A “Selitë — Kristal — Qendër — Stacioni i Trenit — Allias” dhe 1/13 “Kodra e Diellit 2 — Kristal — Qendër — Stacioni i Trenit — Allias” pezullohet përkohësisht.

- Linja Nr. 2 “Teg — Sauk i Vjetër — Kopshti Zoologjik — Ish Stacioni i Trenit” devijon te sheshi “Willson”.

- Linja Nr. 3 “Kashar –Yzberisht – Qendër” devijon te “21 Dhjetori” dhe tek heshi “Karl Topia”.

- Linja Nr. 4 “Qendër — QTU — Megatek — City Park” devijon tek sheshi “Karl Topia”.

- Linja Nr. 5 /A “Ish-Kombinati i Autotraktorëve — Qendër” devijon te ura e rrugës “së Elbasanit”.

- Linja Nr. 5 /B “Institut — Qendër” devijon nga sheshi “Karl Topia”.

- Linja Nr. 6 “Laprakë” devijon nga “Zogu I” . - Linja Nr. 8 “Ish Stacioni i Trenit — Qendër — Sauk i Ri/ Sauk i Vjetër/ Sanatorium — TEG” devijon te rruga “e Elbasanit” rrethrotullimi “Qyteti Studenti”.

- Line No. 9 "Student City — Jordan Misja" is temporarily suspended.

- Line No. 10/A "Martenitet i Ri — Center — Former Aviation Field" deviates to the "Elbasani" road bridge.

- Line No. 12/A "Uzina Dinamo e Re — Sawrë" deviates to "21 Djetori" in the direction of the "Vasil Shanto" bridge and then the buildings with arrows, the rest is temporarily suspended.

- Line 12/B "5 Maji — Sharre" deviates from "Zogu I" to "21 Djetori" in the direction of the "Vasil Shanto" bridge and beyond the buildings with arrows, the rest is temporarily suspended.

- Line No. 13 "Tirana e Re" deviates to "Willson" square and the rest to "Karl Topia" square.

- Line No. 14 The ring is temporarily suspended.

- Line No. 15 "Kombinat - Kinostudio" divert to "e Kavaja" street at the intersection with "Muhamet Gjollesha" street (21 December) and the rest at the intersection with Unaza e Vogël continue straight (behind TOB).

2.3. The circulation of vehicles for mixed transport, technological and passenger transport (except urban transport vehicles) is prohibited inside the big ring on October 22, 2023 from 08.00 - 16.00.