HOROSKOP

Aquarius - Pisces monthly horoscope

Aquarius - Pisces monthly horoscope

Aquarius

If you were born under the sign of Aquarius, in July it will be good to take care of yourself and others. This month will be a good time to reflect on your relationships and pay attention to your partnerships. You may find that communication with your partner is improved, allowing you to make decisions together more easily. If you are single, this is a good time to be open to meeting new people and forming new relationships. July will be an auspicious time to focus on your spiritual development and increase your awareness. You may find that your intuition is heightened, allowing you to make decisions with greater clarity.

The month of July brings a wide range of events and especially challenges for you. Chances that will arise this month can take you to a higher level mainly in your career, help you solve an important family problem or achieve stability in some important area of ​​your life.

During this month, your thoughts should not fly in the clouds, but should sit on the important material, financial and other practical things in life. You may have a number of expectations for this month, but how well they will be realized will depend on your ability to correctly assess your abilities.

Luck will not fail you this month, but relying on it alone would be a mistake.

This will be a favorable month for those who plan to get married and start a new family.

Some of you may change jobs completely or lose one due to various unexpected events.

This month there will be a lot of tension where you live, where you work. In general, public life will be unpredictable and will affect your personal life in many ways. For this reason, you can easily be provoked into pointless arguments and conflicts, from which no one will emerge victorious, but everyone will feel insulted, neglected, damaged or misunderstood.

This will be a month in which you will intuitively react wisely to some stressful situations, or those related to some incident.

During this month, you will enjoy the news related to someone's long-awaited pregnancy or the birth of a child, which will bring special energy to the family where it will appear.

Gratë vështirë se do ta planifikojnë këtë muaj, pasi surprizat do të shfaqen thuajse çdo ditë dhe do të lidhen me një sërë gjërash që deri në këtë moment do t’i kenë konsideruar të sigurta, të zgjidhura apo të përfunduara. Përpjekjet për të vepruar me dinakëri ose manipulim si nga ana juaj ndaj njerëzve të tjerë dhe anasjelltas, pothuajse gjithmonë do të përfundojnë me humbje të pakëndshme. Ky do të jetë një muaj i pafavorshëm për veprimet që lidhen me ndarjen e trashëgimisë.

Burrat do të jenë në gjendje të arrijnë një marrëveshje, ose të nënshkruajnë një dokument që do të ketë një kuptim të rëndësishëm për planet dhe projektet e tyre.

Jeta juaj e dashurisë do të jetë e zakonshme. Ky pasivitet nga ana juaj mund t'ju shpëtojë nga emocionet më të forta që nuk ju nevojiten në këtë moment. Muaji korrik do të jetë një kohë e favorshme për udhëtime, qoftë edhe për distanca të shkurtra apo ato që do të ndodhin brenda një dite.

Humbjet apo dështimet e vogla gjatë muajit, do të duhet të pranohen si një mësim jete, për të shmangur dramat, apo konfliktet, zhvillimi i të cilave vështirë se mund të parashikohet nga askush.

Djemtë dhe vajzat do të kenë mundësi për punë të mirë dhe të ardhura të mira, por mësoni të kurseni dhe të mos shpërdoroni.

Gjatë këtij muaji, për realizimin e disa planeve dhe projekteve tuaja, mund të jetë e nevojshme të lidhni një kontratë të veçantë.

Peshqit

Nëse keni lindur nën shenjën e Peshqve, ngjarjet dhe përvojat tuaja në korrik do të lidhen me dashurinë dhe çështjet e zemrës. Si kënaqësitë ashtu edhe problemet në jetën tuaj personale do të mbizotërojnë këtë muaj.

Muaji korrik vjen në jetën tuaj me disa ndryshime të rëndësishme për të cilat mund ta gjeni veten të papërgatitur. Përshtatja me to do t'ju kursejë stresin e panevojshëm dhe kohën e humbur.

Në korrik ka mundësi që shumica prej jush të udhëtojnë dhe në të shumtën e rasteve do të lënë pas kujtime dhe eksperienca të këndshme. Është e mundur të krijoni kontakte interesante dhe të dobishme me njerëz nga distanca të ndryshme dhe të filloni një punë të re.

Gjatë këtij muaji mos lejoni që problemet t'ju obsesionojnë, t'ju kontrollojnë dhe t'ju ngarkojnë me emocione negative që do ta keni të vështirë t'i largoni.

Çështjet tuaja financiare në korrik do të kenë një zhvillim të mirë, sidomos kur kanë të bëjnë me rregullimin e disa dokumenteve, kontratat, nënshkrimin e marrëveshjeve të rëndësishme, marrjen ose shlyerjen e një kredie etj.

Materialisht këtë muaj do të merrni vendime të rëndësishme ose do të keni veprime të përbashkëta me të afërmit, me të cilët do të kërkoni të stabilizoheni ose të kujdeseni mirë për pronën që zotëroni.

Është e mundur të merrni pjesë në një martesë ose një përvjetor.

Gjatë këtij muaji mund të keni disa plane apo pritshmëri paraprake që lidhen me kujdesin për shëndetin apo pamjen tuaj. Ju mund të monitoroni nga afër trajtimin e një personi të dashur që po kalon një periudhë të vështirë në jetën e tyre.

Boys and girls will show their inner restlessness and tension through more pronounced expressions of irritation and opposition to everyone and everything. Attention will be required this month in your relationships with people with whom an unpleasant misunderstanding may arise. It will be very important this month to achieve financial stability, to avoid unreasonable or hasty expenses.

During this month, you can decline an invitation, or postpone it at the last minute, and someone will do the same with you.

Men will have a productive and successful month in which there will be at least one good opportunity to show their potential or gain a new stable position. There is no point in emphasizing how important the role of your ambition and diligence is in taking advantage of what fate will give you.

For women, July will be a favorable month for conceiving or giving birth to a child, but it will also require attention for you who may be surprised by an unwanted pregnancy.

This month you will have an unexpected experience with friends or acquaintances.

In your circle of friends there will be various pleasant occasions for conversations with them, for meetings or gatherings on various occasions that are most important to them.

During this month there is a possibility that you will lose a small amount of money unintentionally, but it will be enough to spoil your mood.