Tech

Earn while having fun

Earn while having fun
Even this year's summer has been very hot. Not only in terms of temperatures, but also adventures, fun, party, music. It has been a long and beautiful summer, especially for young people, Juthists. Filled, as summer should be, with games, events, beautiful music and parties. But for Vodafone subscribers, it's also been a summer full of gifts.

As in previous years, this year Vodafone has organized the famous "Summer games" on some of the most beautiful beaches in all of Albania, from north to south, starting with Golem and ending with Saranda. And in addition to the guaranteed fun and entertainment for those who have a competitive spirit and
love games, everyone present received various gifts, including many of the spectators.

Earn while having fun

Ndërkohë, të gjithë abonentët Vodafone që janë regjistruar në këto lojëra verore kanë përftuar automatikisht 3 Gb internet falas, kurse për fituesit janë rezervuar çmime edhe më të mëdha. Konkretisht, çdo fundjavë janë dhuruar të paktën katër smartphone për ekipet fituese në lojërat e veçanta në plazh, si giant volley, giant bowling, walking board, giant tic tac toe, etj. për fëmijët që kanë
luajtur Frisbee ose red light, green light janë shpërndarë topa plazhi dhuratë.

Kurse të rinjtë e platformës JUTH kanë pasur një trajtim akoma edhe më special, pasi kushdo prej tyre që tregonin Juth-in në hyrje të disa prej lokaleve më trendi në jug të Shqipërisë përftonin hyrje dhe pije falas.

But Vodafone has not been alone by the sea with its loyal subscribers. The company has also given away tickets for free entry to one of the most beautiful pools in the capital through a giveaway held on its social networks, while subscribers who use the "Vodafone more" application have benefited from a 20% discount at an exclusive pool in Tirana .