Stil jete

How can body language help you understand if you can trust someone?

How can body language help you understand if you can trust someone?
Regardless of the conversation or situation, people can not always control the messages conveyed by their body. Reading body language can help you get to know people better before you connect with them.

A Bright Side article reveals what can be hidden behind a few gestures.

1. Avoiding eye contact or rubbing your eyes when hiding something.

How can body language help you understand if you can trust someone?
If you notice that the person in front of you is constantly looking in the upper left or right corner of the eye, he may be lying. However, do not confuse looking down with looking sideways. People usually look down when they try to remember something.
Most people are aware of this technique and try to avoid eye contact in the first place. For example, most experienced poker players rub their eyes during tricks to look as natural as possible in action. Healthy eye contact periodically wanders in different directions during a conversation, along with expressions to respond to information.

2. Always stay on the phone to avoid confrontation.

How can body language help you understand if you can trust someone?
If you see someone's eyes focused on the screen all the time, it may indicate that he is afraid of confrontation or worried that messages from another person may appear at any time. It can be disturbing if your partner or friend suddenly develops this habit.

3. They tend to lean towards you during conversations.

How can body language help you understand if you can trust someone?
Generally, people or couples tend to lean towards each other through the body, legs or head during conversations. If you notice a change in their gestures and the way they respond to your questions, it could be a sign that they are hiding something.
Or it could also mean that someone is not really interested in the conversation and would prefer to be somewhere else.

4. They have crossed arms and legs to defend themselves.

How can body language help you understand if you can trust someone?
55% e bisedës sonë është joverbale dhe krahët dhe këmbët janë pjesë e madhe e saj. Kryqëzimi i krahëve mund të nënkuptojë mbrojtje ose vetëmbrojtje, ndërsa kryqëzimi i këmbëve mund të tregojë siklet ndaj dikujt. Shenjat delikate si zgjerimi i tepërt i krahëve mund ta bëjnë gjithashtu një person të duket më manipulues dhe komandues.

5. E teprojnë me gjestet me duar.

How can body language help you understand if you can trust someone?
Është mirë të përdoren gjestet e duarve kur flisni me të tjerë. Kjo i ndihmon njerëzit të theksojnë pikat e tyre kryesore dhe i mban të tjerët të angazhuar në bisedë. Megjithatë, ashtu si me çdo gjë tjetër, nuk duhet tepruar me gjestet e duarve. Një hulumtim i kryer në vitin 2015 zbuloi se njerëzit që bëjnë gjeste duke përdorur të dyja duart mund të jenë gënjeshtarë. Përdorimi i tepërt i gjesteve të duarve e bën një person më pak të besueshëm, sidomos kur gjestet e tyre nuk përputhen me fjalët dhe mund të japin përshtypjen se nuk e dinë se çfarë po thonë.

6. Zëri i tyre ndryshon ndërsa flasin me ju.

How can body language help you understand if you can trust someone?
Pay attention to voice changes during conversations. Liars often switch from normal voices to a louder voice than honest people. Although the loud tone or change of voice does not guarantee that they are lying, a loud voice accompanied by other signs mentioned above can help you decide if you should trust someone.