Stil jete

Six messages from your intuition you should never ignore

Six messages from your intuition you should never ignore

When we refer to the heart, we do not mean the heart as an organ . But we mean something much bigger than that . You can read messages from your instincts, your universe, God, your heart , your soul , etc. It is good to listen to this part of yourself. It cannot be denied that sometimes, we are the first to feel things or know things that we should not know .

Whether it 's a feeling we have about someone that turns out to be true or a gut feeling that something is going to happen , we just know it . Of course, signals are crossed , but some messages or feelings should never be ignored . Here are 6 of them :

1. This thing is dangerous

Since the beginning of time , people have been able to sense when they are in danger . Even if there is the slightest feeling that something is wrong, the fact is that we are born with the ability to sense danger and protect ourselves from it. So always listen to your heart when it tells you this.

2. Being a danger to other people

We are fundamentally connected to others . We call this the collective unconscious , or simply call it connection , as to why it is true. If you feel that someone you love or know is in danger, tell them right away .

3. Inspiration that lights a fire in you

Our purpose resides within us. Each of us contains a part of our Creator , and that spark, that passion and that inspiration that gives us from within is real. So never ignore these things . _ _ _

4. There is something wrong with your body

Nëse keni njohur ndonjëherë dikë që ka pasur një sëmundje serioze terminale, atëherë e dini se shumica e njerëzve mund ta kuptojnë thellë në vetvete kur diçka nuk është në rregull, edhe para se ta dinë me siguri. Nëse zgjoheni dhe ndjeni sikur diçka nuk shkon me ju, besojini vetes.

5. Ky person duket si i duhuri për mua

Kur u ritakova pas shumë kohësh me atë që është sot bashkëshorti im, pata një ndjenjë tëthellë brenda meje. Me të ndihesha sikur isha në shtëpinë time, sikur të kishim shumë vite bashkë, edhe pse nuk ishim parë që nga vitet e shkollës së mesme.

E dija se duhej të isha me të, dhe se kjo do të ndodhte. Që nga ai moment, ne kemi qenë në jetën e njëri-tjetrit, dhe martesa jonë është gjëja më e mirë që ka ndodhur ndonjëherë. Ndaj nëse ndiheni sikur me dikë pranë ndiheni si në shtëpinë tuaj, besoni asaj ndjenje.

6. Ndjenja sikur e njihni dikë

Have you ever met someone and felt like you already knew them? Even if you 've never actually met him before , he looks like someone you know . Listen to that feeling , as it helps us recognize cosmic connections. / awarenessact

*This article was published by Bota.al and reposted by Tiranapost.al