Bukuria

The 5.5 cm rule: the formula for how long to keep your hair

The 5.5 cm rule: the formula for how long to keep your hair

Short or long hair? No need to experiment with how they go anymore. A mathematical formula, that of 5.5 cm, gives you the answer you need.

How does the 5.5 cm rule work for a perfect hairstyle?

The optimal hair length depends on the angle of the jaw.

The formula was developed by John Frieda hair product line experts to calculate the most harmonious length of hair for every face shape. And you don't need to go to the hairdresser, you can easily find out at home. All you need is a ruler, a pencil and a mirror.

Step by step instructions:

First, stand in front of the mirror.

Merrni lapsin dhe vendoseni horizontalisht nën mjekër.

Këtu hyn në lojë vizorja: vendoseni në kënd të drejtë me lapsin dhe shtyjeni deri në lartësinë e llapës së veshit.

Tani hyn në lojë matematika: thjesht matni distancën nga llapa e veshit deri te mjekra vertikalisht poshtë.

Por pse quhet rregulli 5.5 cm? Është e thjeshtë: nëse distanca e matur në hapin e fundit është më pak se 5.5 cm, prerja e shkurtër e flokëve ju përshtatet. Nëse është më shumë se 5.5 cm, flokët e gjatë janë më të përshtatshëm për ju.

It's actually best not to let a simple math formula get in the way of your personal taste, especially if you're happy with your current hair length. In this case, do not change anything. But if your curiosity is so strong and you've always wondered what the most suitable hair length is for you, now you have the answer.