Aktualitet

"Good" and "bad" stress, how to distinguish and keep them under control

"Good" and "bad" stress, how to distinguish and keep them

Stress has a strong impact on our body and psyche. However, there is a kind of "good" stress that is beneficial to life, as it triggers that burst of energy that helps you cope with daily challenges. Stress strongly affects our psychic and vital functions.

"Harmful" stress is the one that affects us chronically, while the stress we experience for a short time, brings potential health benefits. Stress that can be defined as "good" turns into "bad" stress when it becomes chronic or extreme.

Both affect a person's life, but the difference is how they are managed. Acute stress, one that has a limited duration (from a few minutes to a few hours), increases energy and mental acuity. It is an essential "wake-up call" in cases of dangerous situations.

As it allows us to react quickly in the presence of a danger. But it can also be helpful in non-hazardous situations. In this case, it can serve as a motivator by encouraging us to give our best, for example in a job interview, or during a sporting activity.

This type of stress is related to the "fight or run" mechanism, which has allowed the human species to stay alive and evolve over the centuries. The heart rate increases, breathing becomes faster, muscles contract, and the brain begins to develop strategies.

It is a kind of functional survival stress, which ceases its impact on us, after the danger or situation to which we have to react has passed. But if this state of tension persists (as happens to many people), it becomes harmful and often weakens our physical and mental state. Since stress is part of life, as it relates to everyday events, it is important to learn how to manage it.

There are 3 most popular types of stress:

Acute stress

This includes the most common type of stress, the one we have to deal with every day. It appears as a result of a destabilizing event or an imminent challenge. In theory, once the event is over or the challenge is overcome, our body functioning and physiological levels should return to normal.

Ky lloj stresi nuk është i dëmshëm sepse e përshpejton kohën e reagimit, përmirëson aftësitë për zgjidhjen e problemeve, stimulon kujtesën dhe e forcon sistemin imunitar. Nga ana tjetër stresi akut, ndahet në ‘eustress’ dhe ‘distress’. I pari lidhet me ngjarje pozitive që ndodhin në jetë (martesa, diplomimi, ardhja në jetë e fëmijëve, promovimi në detyrë etj), ndërsa i dytilidhet kryesisht me ngjarje shqetësuese (debate, humbje, situata traumatike).

Që të dyja ndikojnë në trupin e njeriut, por e bëjnë këtë në mënyra të ndryshme. Edhe pse stresi akut nuk është i dëmshëm në një periudhë afatshkurtër, dhe nëse ndodh vetëm një herë, episodet e përsëritura të stresit akut mund të kenë efekte të dëmshme.

I tillë është rasti i punonjësve në sistemin shëndetësor apo i ushtarakëve të përfshirë në situata kërcënuese për jetën. Episodet e përsëritura të stresit akut, mund të nxisin fillimin e çrregullimit të stresit post-traumatik ose gjendjeve të tjera të rënda ankthi dhe depresioni.

Stresi akut episodik

Është rezultat i episodeve të vazhdueshme të stresit akut, që karakterizon disa njerëz të cilët kryejnë punë të caktuara apo që i duhet të menaxhojnë dinamika komplekse (menaxherë, mjekë, ushtarë, prindër me familje të mëdha). Situatat e jetës kanë një fillim dhe një fund, por skenari stresues është gjithmonë i njëjti.

Situatat e vazhdueshme që janë të vështira për t’u menaxhuar, çojnë në shqetësime të vazhdueshme mbi atë që do të ndodhë duke ushqyer mendime negative, që e nxisin trupin të përjetojë stres edhe nëse nuk realizohen skenarët negativë. Këto janë rastet në të cilat me kalimin e kohës, stresi akut episodik mund të ndikojë në mirëqenien tonë.

Stresi kronik

Grumbullohet me kalimin e viteve dhe ndikon shumë tek ne, prandaj ky lloj stresi është më edhe më i dëmshmi. Një perceptim i vazhdueshëm i të qenit sëmurë, një perceptim i fortë se gjërat janë jashtë kontrollit:ndihma ndaj një personi të dashur, papunësia, mungesa e një partneri, një patologji kronike apo e lindur, janë të gjitha situata që mund të çojnë tek stresikronik.

Nëse nuk trajtohet siç duhet, stresi kronik mund të dëmtojë zona të ndryshme të trupit tonë,duke na bërë më të dobët dhe për këtë arsye të prirur ndaj sëmundjeve fizike. Ai e dobëson sistemin imunitar, duke na bërë më të prirur ndaj sëmundjeve virale.

Po ashtu, ai ka një ndikim të fortë në të gjitha sistemet që janë të rëndësishme për mirëqenien tonë, nga ato të frymëmarrjes dhe kardiovaskulare, tek muskuloskeletore, endokrine apo gastrointestinale. Edhe pse është pjesë e jetës sonë, nuk duhet domosdoshmërisht që të kthehet në diçka që krijon çdo herë siklet.

Gjëja kryesore është ta parandaloni që ajo të bëhet kronike. Veprimi mbi shkakun që gjeneron stresin, është mënyra më e mirë për ta kapërcyer atë. Por nëse kjo nuk është e mundur, është e dobishme të zhvillohen strategji për ta menaxhuar atë.

For example, creating and maintaining a good network of supporters, friends and family, trying out relaxation techniques, reducing workload or daily activities, and having a healthy lifestyle with good food and physical activity. continuous.

Originally published on bota.al