Aktualitet

You can not travel from Albania to Athens and Crete without filling out this form

You can not travel from Albania to Athens and Crete without filling out this

The capital Athens and the island of Crete are two places that can currently be visited by Albanian citizens. But Tirana International Airport notifies all passengers 24 hours before traveling must have completed the PLF form. If this form is not completed, you will not be able to travel by plane.

What is this form for?

After completing the form, passengers will receive a QR code. This code will be used by the Greek Civil Protection to identify the Random Covid-19 test upon arrival. Families can also be accepted with just one joint PLF confirmation email and can also be accepted with their unique PFL / QR code.

You can not travel from Albania to Athens and Crete without filling out this

After this table, click 'Start Here' and fill in the relevant fields.

You can not travel from Albania to Athens and Crete without filling out this

Form to be filled out, click on this link: https://en.aegeanair.com/passenger-locator-form/

Full notice:

Në vëmendje të pasagjerëve që udhëtojnë drejt Greqisë, aktualisht drejt Athinës dhe Kretës, ju rikujtojmë që është i detyrueshëm të plotësohet formulari PLF 24 orë para udhëtimit. Në rast se ky formular nuk plotësohet brenda këtij afati, nuk udhëtoni dot.
Ju lutem gjeni formularin në këtë link:
https://en.aegeanair.com/passenger-locator-form/
Pasagjerët do të marrin një kod QR i cili do të përdoret nga Mbrojtja Civile Greke për identifikimin e testit Random Covid-19 pas mbërritjes. Familjet gjithashtu mund të pranohen me vetëm një e-mail të përbashkët konfirmimi PLF dhe gjithashtu mund të pranohen me kodin e tyre unik PFL/QR.
Ju faleminderit për bashkëpunimin,
Tirana International Airport.

You can not travel from Albania to Athens and Crete without filling out this

*Tiranapost.al.