Aktualitet

AMA and IMC meet with Federal Communication Commission

AMA and IMC meet with Federal Communication Commission

The delegations of the regulators of Albania and Kosovo during their visit to the United States of America, met with senior representatives of the American counterpart institution Federal Communication Commission.

The meeting was attended by the President of the Audiovisual Media Authority, Mrs. Armela Krasniqi, Acting Secretary General, at the same time Director of Foreign Relations, Romelda Rrapollari, while from the Independent Media Commission, Chairman Mr. Xhevat Latifi, Deputy Chief Executive Officer Faruk Rexhaj.

AMA and IMC meet with Federal Communication Commission

Për palën e Komisionit Federal amerikan të Komunikimit morën pjesë znj. Olga Madruga-Forti, Shefe për Strategjitë Globale, Zyra Ndërkombëtare, Ira Keltz, Kryeshefi i Zyrës për Inxhinieri dhe Teknologji, z. Jim Szeliga, Shef i Kujdesit ndaj Klientit.

Një takim i frytshëm në të cilin u vendosën urat e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve me focus kryesor shkëmbimin e eksperiencave. Në këtë kontekst, partenerët e FCC shprehën gatishmërinë për asistencën e tyre në veprimtarinë e mëtejshme të AMA dhe KPM nëpërmjet mbështetjes teknike dhe shkëmbimit të praktikave më të mira.

AMA e KPM u takuan për herë të parë me Komisionin Federal të Komunikimit dhe vendosën nisjen e bashkëpunimit në tre fusha me interes të përbashkët:

- Release of frequency bands with special focus on informing the viewer about the process,
- The process of renewing licenses,
- Audiovisual and content regulation,

The interlocutors expressed the will to strengthen institutional cooperation and agreed on a cooperation calendar.