Aktualitet

Works on the Tirana-Durrës Austrada. From Wednesday changes the movement of cars, detailed scheme

Works on the Tirana-Durrës Austrada. From Wednesday changes the movement of

The works for the repair of the roads in the axis "Tirana-Durrës Highway, Qafë Kashar-Dajlan Bridge" have started For this reason the movement of cars will change according to 2 phases. The Albanian Road Authority announces that from Wednesday, drivers will have to follow another movement route, according to the areas and days where the intervention will take place. Vehicle traffic will be at a reduced speed and will be carried out in accordance with the signage established under the Approved Traffic Management Plan. The works are planned to be completed during the time frame: from 07.04.2021 to 21.04.2021

This is the scheme:

Works on the Tirana-Durrës Austrada. From Wednesday changes the movement of

Works on the Tirana-Durrës Austrada. From Wednesday changes the movement of

Below you have the full detailed announcement:

Fillojnë punimet për riparimin e shtresave asfaltike në aksin:
“Autostrada Tiranë–Durrës, segmenti Qafë Kashar–Ura e Dajlanit”.
Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Policia e Qarkullimit Rrugor informojnë median dhe opinionin publik se duke nisur nga dita e mërkurë, datë 7 prill 2021, ora 08:00 në mëngjes, në kuadër të projektit “Mirëmbajtja dhe Siguria Rrugore Bazuar në Rezultate”, financim i Qeverisë së Shqipërisë dhe Bankës Botërore, do të realizohen punime në rrugë si më poshtë vijon:

FAZA E PARË DREJTIMI QAFË KASHAR-URA E DAJLANIT DURRËS

1. Dita e parë e punimeve në segmentin Qafë Kashar-Vorë. Punimet do të fillojnë në Qafë Kashar me drejtim për në Vorë.
Mjetet do të devijohen në Qafë Kashar, degëzimi për Rinas dhe në rrugën dytësore.

2. Dita e dytë e punimeve në segmentin Vorë-Maminas.
Mjetet do të devijohen në Vorë pranë mbikalimit të këmbësorëve (Karburant Kastrati) për në rrugën dytësore dhe do të ndjekin nënkalimin për në rrugën e vjetër Vorë-Maminas.

3. Dita e tretë e punimeve në segmentin Maminas-Sukth.

Mjetet do të devijohen në Degëzimin Maminas për në rrugën dytësore Maminas-Sukth.

4. Dita e katërt e punimeve në segmentin Maminas-Kryqëzimin e Shkozetit.
Mjetet do të devijohen në Degëzimin Sukth për në rrugën dytësore Sukth-Shkozet.

5. Dita e pestë e punimeve në segmentin Shkozet-Ura e Dajlanit.
Mjetet do të devijohen në Degëzimin e Shkozetit për në rrugën dytësore Shkozet-Durrës.

FAZA E DYTË DREJTIMI URA E DAJLANIT DURRËS-QAFË KASHAR

Për këtë fazë do të ndiqet i njëjti grafik punimesh dhe devijime trafiku, por me drejtimin nga Ura e Dajlanit-Qafë Kashar. Ky grafik mund të ketë ndryshime në rast të motit të papërshtatshëm, me reshje shiu, për të cilat do të bëhet vlerësimi dhe njoftimi paraprak për publikun.
Rekomandohen të gjithë drejtuesit e automjeteve që për të shmangur trafikun e rënduar të zgjedhin rrugë të tjera alternative.

Kryerja e punimeve konsiston në sa më poshte:

Punime për riparimin e shtresës asfaltike në segmentin rrugor “Qafë Kashar–Ura e Dajlanit” në të dyja drejtimet.
Gjatë kryerjes së punimeve qarkullimi i mjeteve do të jetë me shpejtësi të reduktuar dhe do të realizohet në përputhje me sinjalistikën e vendosur sipas Planit të Menaxhimit të Trafikut të Miratuar.
Punimet planifikohen të realizohen gjatë harkut kohor: prej datës 07.04.2021 deri në datë 21.04.2021
Punonjësit e Autoritetit Rrugor Shqiptar, Policisë së Qarkullimit Rrugor dhe kompanisë së mirëmbajtjes do të jenë në terren për mbarëvajtjen e ndërhyrjes dhe orientimin e trafikut sipas planit të menaxhimit të miratuar, për të lehtësuar qarkullimin e mjeteve dhe garantuar mbarëvajtjen e punës në terren.

ARA and the Traffic Police request the understanding and cooperation of the drivers of vehicles and businesses in the area during the process of intervention in this road segment, strict observance of the provisional signage, traffic rules and instructions of the Traffic Police in the field .

* Tiranapost.al.